آخرین اخبار اتاق های ولایتی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر کاری در حالیکه محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق و جمعی از تاجران نیز ایشان را همراهی می کردند با محترم مولوی طالب والی ولایت هلمند ملاقات کرده در مورد مشکلات تاجران بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای مهمند، ضمن قدردانی از همکاری خوب والی ولایت هلمند در زمینه حل مشکلات تاجران و سرمایه گذاران این ولایت، بعضی از مشکلات موجود تاجران و سرمایه گذاران را با مقام محترم ولایت شریک ساخته و خواستار همکاری بیشتر رهبری ولایت در جهت حل مشکلات آنان گردید.
 
والی محترم هلمند، تشریف آوری هیات رهبری اتاق و تاجران را خیر مقدم گفته، از آمادگی خود در قسمت رسیدگی به مشکلات تاجران اطمینان داده و وعده نمود که مقام رهبری این ولایت به مشکلات تاجران در هر زمینه به ویژه در مورد مشکلات حقوقی شان رسیدگی خواهد کرد. وی افزود که رهبری ولایت طی 9 ماه حاکمیت امارت اسلامی، از تاجران کشور خاصتاً از فعالیت تاجران و سرمایه گذاران ولایت هلمند حمایت نموده است و در آینده نیز به همکاری خود ادامه خواهند داد.

پس از استعفای محترم حاجی نصرالله زهیر رئیس قبلی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، اعضای هیات مدیره این ولایت به اتفاق آرا محترم محمد صدیق مهمند را به حیث رئیس جدید هیات مدیره اتاق کندهار انتخاب نمودند.
 
در محفل معرفی محترم محمد صدیق مهمند که در تالارکنفرانس های اتاق کندهار برگزار شد، محترمان: محمد یونس مهمند معاول اول هیات مدیره اتاق، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی و سید پرویز هوفیانی اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، اعضای رهبری اتاق کندهار و بعضی از ولایات دیگر و همچنان تعداد زیادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور اشتراک ورزیده بودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و اشتراک کنندگان این محفل، از کارکرد و خدمات خوب محترم نصرالله زهیر که طی سالیان متمادی در راستای توسعه تجارت و رشد سکتور خصوصی انجام داده است، اظهار قدردانی نموده و از وی خواست تا منبعد نیز در جهت رشد تجارت و سرمایه گذاری و حل مشکلات تاجران اتاق کندهار، از مشورت های مفید خویش دریغ نورزد.
 
آقای مهمند، فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری اتاق کندهار را در رشد اقتصاد حوزه جنوب کشور و حتا سطح افغانستان فوق العاده مهم و مؤثر دانسته و تاجران و سرمایه گذاران کشور را تشویق به سرمایه گذاری در این ولایت نمود.
 
محترم خانجان الکوزی، به نقش اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار در سطح منطقه و اقتصاد کشور اشاره کرده و با یادآوری از تلاش هیات رهبری اتاق این ولایت در گذشته، ابراز امیدواری کرد تا سرمایه گذاران و تاجران ولایت کندهار در تطبیق پروژه های بزرگ منطقوی نقش مهم و مؤثر خود را نیز ایفاء نمایند.
 
محترم شرین آغا سخی، با یادآوری از خدمات ارزنده محترم نصرالله زهیر رئیس قبلی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، استفاده از تجارب آنرا برای رئیس جدید مهم دانسته و از حمایت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری اتاق کندهار و حل مشکل مشکلات آنان اطمینان داد.
 
محترم نصرالله زهیر، ضمن سپاسگزاری از همکاری همیشگی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حل مشکلات تجارتی و رشد تجارت حوزه جنوب کشور، به ادامه حمایت خود از اتاق کندهار و فعالیت سکتور خصوصی اطمینان داد.
 
محترم محمد صدیق مهمند، طی سخنانش از تلاش های خستگی ناپذیر خود در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در همکاری با سایر اعضای رهبری اتاق کندهار اطمینان داد.
دراین محفل محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به نمایندگی از تاجران و اتاق آن ولایت صحبت نموده و انتخاب رئیس جدید هیات مدیره اتاق کندهار را تبریک گفت.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، محترم محمد داوود یوسفزی عضو هیات مدیره اتاق و تیم همراه شان محترم محمد علی موحدی آمر روابط با دولت و محترم الحاج معراج الدین پرهیز مشاور ارشد تجارتی مقام محترم وزارت صنعت و تجارت طی سفر کاری که روز چهارشنبه همراه با هیات عالیرتبه امارت اسلامی افغانستان شامل معینان محترم وزارت های دفاع ملی، امور داخله و معاون محترم ریاست عمومی استخبارات جهت بررسی موضوعات امنیتی و عملکرد مسوولین امنیتی و حل مشکلات تاجران وسرمایه گذاران به ولایت بلخ داشتند، در دیدار های مختلف با تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان روی مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
هیات رهبری اتاق، در ابتدای ورود به شهر مزارشریف با حضور در مقر اتاق ولایت بلخ با جمعی از تجار، سرمایه گذاران، صنعت کاران، معدن کاران، نماینده گان اتحادیۀ مرغداری، نمایندگان اتحادیه های ترانسپورتی ولایت بلخ و روسای اتاق های محترم ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان و ولسوالی اندخوی و تعدادی از اعضای اتاق های این اتاق دیدار و ملاقات نمودند.
 
در آغاز محترم محمد یونس مهمند، هدف از سفر هیات رهبری اتاق را بیان نمود که مقام محترم وزارت صنعت و تجارت از ایشان درخواست نموده بود که با سفر به ولایت بلخ و همکاری و هماهنگی لازم تمامی تاجران، سرمایه گذاران، صنعت کاران، معدن کاران و اتاق های صنعت و معادن، اصناف و پیشه وران را در جهت تأمین اهداف هیات عالیرتبۀ حکومتی شخصاً بدست گیرد.
 
سپس تاجران مشکلات مختلفی را که با آن روبرو بودند، مطرح نمودند که نظر به تقاضای آقای مهمند روز پنج شنبه جهت جلوگیری اولویت بندی مشکلات در قدم اول صرفاً مشکلات امنیتی منطقۀ خویش را با هیات عالیرتبه دولتی بیان نمایند و سایر مشکلات به شکل کتبی تسلیم اعضای هیات گردد.
روز پنج شنبه مورخ 16 جدی اعضای هیات غرض بازدید از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تأسیسات شرکت های سرمایه گذار و همچنان رفع معضلات شرکت ها در گمرک با استفاده از فرصت عازم بندر حیرتان گردیدند.
 
معاون اول هیات مدیره اتاق در دیدار با رئیس گمرک حیرتان که جمعی از تاجران نیز حضور داشتند، هدف از سفر و دلیل حضور این جمع را بیان داشت. سپس تاجران ضمن خرسندی از وضعیت موجود و از بین رفتن فساد، مشکلاتی را که در گمرک داشتند نیز مطرح نمودند و آقای مهمند بعضی راه های حل را پیشکش کرد که رئیس محترم گمرک وعده سپرد که تمامی معضلات را حل خواهند ساخت.
 
سپس هیات در معیت تجار محترم از تأسیسات اعمار شدۀ شرکت ها در بندر حیرتان دیدن نمودند. تأسیسات و ذخایر نفت و گاز شرکت های محترم احمدیار، یونی گروپ، تأسیسات تصفیۀ نفت و ذخایر غضنفر گروپ، تأسیسات تصفیۀ نفت آمو حیرتان، ذخایر ضیایی گروپ، فابریکۀ تصفیۀ روغن و دانه مرغ مفید گروپ، فابریکۀ دانۀ مرغ و پی وی سی داوود کریم( پرواز) و همچنان پروژۀ زراعتی و باغداری قاسمی را بازدید نمودند که نمایندگان شرکت ها بعضی مشکلات خود را با هیات شریک ساختند.
 
با حضور معاون اول هیات مدیره اتاق، برنامۀ توزیع کمک های انسان دوستانۀ شرکت هوایی کام ایر که شامل یک بوری آرد و یک بوری لوبیا می شد به نیاز مندان صورت گرفت.
حسب فیصلۀ شمارۀ 4 مورخ 12/7/1400 کابینۀ امارت اسلامی هیاتی تحت نظر ملافاضل آخند معاون وزارت دفاع ملی و به اشتراک معین وزارت امور داخله و معاون ریاست عمومی استخبارات که به منظور تأمین امنیت بهتر شهروندان و جستجوی راه های حل برای مشکلات امنیتی کشور روز پنج شنبه به ولایت بلخ سفر نمودند.
 
این هیات با صلاحیت، در قدم نخست در جمع هیات رهبری اتاق، روسای اتاق های ولایتی بلخ، فاریاب، جوزجان و ولسوالی اندخوی و جمعی از تجار، صنعت کاران، پیشه وران و نمایندگان اتاق های صنایع و معادن و اصناف و پیشه وران در مهمانخانۀ ولایت حضور یافتند.
 
در ابتدا محترم محمد یونس مهمند طی سخنانش از آمادگی تاجران با امارت اسلامی در راستای خدمت به هموطنان و منافع ملی اعلام آمادگی نموده افزود: تاجران بنیانگذار اقتصاد جامعه بوده با پرداخت تکس محصول و مالیات شان بودجه اقتصادی نظام حاکم را تمویل و با کار وفعالیت شان در عرصه واردات مواد اولیه خوراکی و جیبه انسانی خود را ادا می نمایند و با کمک های بشردوستانه به بازماندگان شهدا و دستگیری خانواده های نیازمند و توزیع مواد اولیه آرد و روغن برای آموزگاران مدارس همواره تلاش دارند تا از بحران بشری به دلیل مشکلات اقتصادی جلوگیری نمایند.
 
در این نشست پیشنهادات تاجران مبنی بر انتقال آب از دریای آمو به سمت شمال جهت آبادی و رشد زراعت و صنعت و ایجاد یک شرکت سهامی فراگیر غرض استخراج تیل ساحۀ عشقری در سرپل نیز مطرح گردید.
سپس محترم مولوی نجیب الله معاون ریاست عمومی استخبارات طی سخنانی کوتاه از تجار و متشبثین خصوصی خواست تا مشکلات و معضلات امنیتی خویش را بیان نمایند. وی افزود که وظیفۀ امارت اسلامی ارایۀ هر چه بیشتر خدمات و ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران می باشد تا جامعه در آسایش قرار گیرد.
 
محترم مولوی محمد فاضل مظلوم معین وزارت دفاع ملی از تعهد امارت اسلامی در جهت ایجاد یک جامعۀ عاری از خشونت و امن که از مزایای آن تمامی مردم منفعت خواهند برد یادآوری نموده و اظهار نموده که هیچ عضو امارت اسلامی حق زورگویی را ندارد.