آخرین اخبار اتاق های ولایتی

به منظور پیشبرد اهداف مشترک جهت تنظیم امور بهتر بازار آرد و گندم ولایت بلخ، اتحادیه ای متشکل از شرکت های وارد کننده آرد، گندم، زغر و سایر اصناف طی انتخاباتی به همکاری نزدیک اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ ایجاد گردید.
 
در محفل انتخابات این اتحادیه که بیشتر از500 شرکت وارداتی مواد اولیه حضور داشتند، هیات رهبری اتاق، محترمان: خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اسدالله اسدی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجرائیه، حاجی اجمل قادری مشاور این اتاق، نماینده مقام محترم ولایت و رئیس صنعت و تجارت بلخ اشتراک و از پروسه انتخابات نظارت کردند.
 
پس از انتخابات هیات مدیره این اتحادیه، نشستی تحت ریاست محترم خیرالدین مایل احمدی با اشتراک محترمان اسدالله اسدی، احمد شکیب اکبری، اجمل قادری، نماینده مقام ولایت و 19 تن از هیات مدیره اتحادیه جهت انتخاب رئیس و معاونین این اتحادیه در مقر اتاق دایر گردید.
 
در نتیجه انتخابات شفاف، رئیس و معاونین اتحادیه برگزیده شدند و جلسه با دعای خیر و آروزی موفقیت برای منسوبین اتحادیه در جهت حدمت به هموطنان عزیز، پایان یافت.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی به همکاری نیازی گروپ، روز گذشته برای نخستین بار اموال صادراتی تاجران کشور را توسط وسایط ترانسپورتی و باربری نیازی گروپ از طریق بندر آقینه اندخوی به کشور ترکیه صادر نمود. اموال صادرشده شامل پوست گاو و میوه خشک بوده که با تکمیل روند گمرکی وسایط یادشده از مرز آقینه عبورداده شد.

در محفل ارسال محموله های صادراتی افغانی رئیس و هیات رهبری گمرک آقینه و مسوولان سایر نهادهای دولتی اشتراک نموده و نقش صادرات را در توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور مهم دانستند.

محترم عبدالمجید نیازی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی، در رابطه به بخش های مختلف تجارت به ویژه واردات و صادرات و همچنان چالش های موجود فرا راه تجارت و سرمایه گذاری صحبت نموده و آماده گی خویش را در فراهم آوری تسهیلات کاری برای صادرکنندگان اموال ابراز نموده و وعده هرنوع همکاری را سپرد.

آقای نیاز افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی افتخار دارد که برای اولین بار شاهد انتقال اموال صادراتی کشور با وسایط و دریوران افغانی از بندرآقینه به جانب کشورترکیه می باشد. وی، از همه دست اندرکاران و مسوولان نهادهای دولتی که در این زمینه همکاری داشته اند، ابراز سپاس و قدردانی نمود.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر به ولایت بلخ در حضورداشت محترمان: نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق، اسدالله اسدی سرپرست ریاست اتاق بلخ، سید محمد فرید هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری فاریاب، معراج الدین پرهیز مشاور وزارت صنعت و تجارت، اجمل قادری مشاور اتاق بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجرائیوی اتاق این ولایت، با جمعی از تاجران وسرمایه گذاران با محترم مولوی محمد داود مزمل والی ولایت بلخ ملاقات کرده در مورد همکاری های مشترک و مشکلات تاجران بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای مهمند، ضمن قدردانی از همکاری خوب والی ولایت بلخ در زمینه حل مشکلات تاجران سرمایه گذاران با اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت، در رابطه به نقش سکتور خصوصی به ویژه تاجران و سرمایه گذاران در جامعه و حکومت داری سالم صحبت نموده از حکومت محلی ولایت بلخ خواست تا به مشکلات تاجران رسیدگی نموده و سهولت های بیشتری را فراهم سازد.
 
محترم مهمند، به خاطر رشد اقتصادی ولایت بلخ و حل مشکلات تجارتی، خواهان ایجاد کمیته اقتصادی ولایتی شورای عالی اقتصادی در این ولایت گردید که مورد تایید مقام ولایت نیز قرار گرفت.
محترم نصیر احمد عرب، پیرامون مشکلات ایجاد شده از جانب یک عده افراد استفاده جو بالای تاجران، عرایض و ادعا های ناحق شان صحبت نموده و خواهان جلوگیری همچو موارد از جانب حکومت گردید.
آقای اسدی، در مورد مشکلات موجود تاجران در این ولایت به ویژه در نهاد های عدلی صحبت نموده و خواهان رسیدگی مسوولان حکومت محلی در زمینه گردید.
 
محترم محمد داود مزمل والی ولایت بلخ، تشریف آوری هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران را به مقام ولایت خیر مقدم گفته، از آمادگی خود در قسمت رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داده و وعده نمود که مقام رهبری این ولایت جهت رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.