آمریت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری

این آمریت یکی از بخش های کلیدی اتاق بوده که در فراهم آوری اسعار به داخل کشور فعالیتهای مثمری را انجام داده است. عمده ترین فعالیتهای  این مدیریت قرار ذیل می باشد:

 • تعیین قیمت اقلام صادراتی؛
 • ثبت و صدور انوایس تجارتی؛
 • معرفی اقلام صادراتی به بازار های جهانی؛
 • تقویت و رشد صنایع از طریق همکاری متداوم با مراکز سرمایه گذاری و صادرکنندگان؛
 • ترتیب و صدور تصدیقنامه مبدأ اموال صادراتی  (Certificate of Origin & Form A)؛
 • معرفی صنعتکاران و صادرکنندگان به نمایشگاه های داخلی و خارجی؛
 • معرفی صادرکنندگان و صنعتکاران به ادارات ذیربط و شرکت های خارجی؛
 • ارائه آمارهای صادراتی به ادارات ذیربط و نهادهای مختلف خارجی، به اساس تقاضای آنها؛
 • جمع‌آوری مشکلات سرمایه گذاران و صادرکننده گان در سطح کشور؛
 • سروی پارکهای صنعتی و تفکیک فابریکات فعال و غیر فعال در سطح کشور.

بنابراین، به منظور تسهیل در پروسه صادرات کشور و جلوگیری از بروز مشکلات در گمرکات داخلی و خارجی، این مدیریت تمام صادرکنندگان محترم را تشویق می نماید که اسناد و مدارک لازم را که ذیلاً نگاشته شده است، تهیه نمایند:

 • پکینگ لست اموال صادراتی در فارم شرکت صادرکننده  که تمام مشخصات جنس درج آن باشد؛
 • انوایس تجارتی (بیجک)؛
 • سرتفکیت آف اورجین و فارم A   (Certificate of Origin & Form A
 • سرتفیکیت کوالتی کنترول Quality Control ؛
 • ACCD و یا تذکره محصولی گمرکی؛
 • ترانزیت فارم ریاست ترانزیت وزارت تجارت و صنایع؛
 • بارنامه یا بل آف لدینگ و یا ایروبل از بارچالانی های زمینی ، بحری و هوائی.

برای اخذ سرتفیکت آف اورجین و انوایس تجارتی (Certificate of Origin & Form A) اسناد ذیل ضرورت میباشد:

 • کاپی جواز تجارتی و یا سرمایه گذاری از ادارات ذیصلاح؛
 • برای صدور محصولات زراعتی، محصولات حیوانی، قالین و صنایع دستی، پکینگ لست و درخواستی تاجران صادرکننده عنوانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضرورت می باشد؛
 • برای صدور اجناس غیر انتیک، اجازه‌نامه اداره موزیم ملی ضرورت می باشد؛
 • برای صدور سنگهای معدنی و سایر معادن، اجازه‌نامه وزارت معادن ضرورت می باشد؛
 • برای صدور نوشابه های تولیدی و سایر تولیدات صنعتی داخلی، پکینگ لست و درخواستی ضرورت می باشد.

خدمات متذکره از طریق اتاق های ولایتی هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار، فراه، خوست، کنرها، کندز،  اندخوی و گمرکات کابل و شیرخان بندر و سایر ولایات صورت می گیرد.

از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سه نوع سرتفکیت اف اورجین به خارج ازکشور صادر میگردد.

1- سرتفیکیت آف اورجین (فارم A ): مطابق نورم و استندرد بین المللی و به مقصد سیستم GSP قبول شده است، کشورهائیکه فارم (A) را قبول نموده اند و به مقصد  GSP و ترجیحات گمرکی را فراهم نموده اند عبارتند از جمهوریت فدرال آلمان ، یونان ، ایرلند ، ایتالیا، لوگزامبورگ، نیدرلند ، بلغاریا ، سویدن، سویزرلاند، ایالات متحده امریکا، جامعه اقتصادی روپا، بلجیم، دانمارک، فرانسه، استرالیا، کانادا، اتریش، فنلند، جاپان، نیوزیلند و ناروی میباشند. در صورتیکه اموال صادراتی افغانستان تحت فارم ( A) به کشور های متذکره و سایر کشور ها صادر شوند، شامل ترجیحات گمرکی قرار میگیرند.  سایر جزئیات در عقب فارم متذکره تحریرگردیده است.

2- سرتفکیت آف اورجین سفتا: کشور هندوستان در سال 2011 طبق قرار داد سفتا برای افغانستان  480 قلم لست حساس خویشرا کاهش داده (یعنی تمام اقلام صادراتی افغانستان حین صدور به هندوستان شامل معافیت گمرکی قرار میگرید) البته صدور تمام اجناس به کشور های عضو سفتا  یعنی کشور های جنوب آسیا تحت سرتفیکیت سفتا، صادر و شامل معافیت های گمرکی قرار می گیرند.

3- کشور پاکستان نیز برای کشور های عضو سفتا 233 قلم لست حساس خویشرا کاهش داده است. که یک تعداد محدود اقلام صادراتی افغانستان نیز شامل این لست می باشند. البته اموالیکه تحت سرتفیکیت آف اورجین سفتا به کشور پاکستان صادر میگردند، شامل معافیت گمرکی قرار می گیرد.

4- سرتفیکیت اف اورجین کشور چین : کشور چین برای 4721 قلم امتعه صادراتی کشور های کمتر انکشاف یافته بخصوص افغانستان ترجیحات گمرکی را فراهم نموده است. که این اقلام باید تحت سرتفکیت اف اورجین کشور چین، صادر و شامل معافیت گمرکی آن کشور قرار گیرند.

متقاضیان در صورت ضرورت اسناد متذکره میتوانند اسناد خویشرا از مدیریت عمومی انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق تجارت و سزمایه گذاری افغانستان در مرکز و ولایات متذکره اخذ نمایند.