اتاق های ولایتی

کابل
رئیس عامل: محی الدین سروری
شماره تماس: 0799489981
آدرس ایمیل: kabul@acci.org.af
هرات
رئیس عامل: محمد رفیع رحمانی
شماره تماس:  0786506561
آدرس ایمیل: herat@acci.org.af
کندهار
رئیس عامل: انجينر عبدالباقي
شماره تماس: 0700300650
آدرس ایمیل: kandaharacci@yahoo.com
کاپیسا
رئیس عامل: ناصر سادات
شماره تماس: 0798633300
آدرس ایمیل: nasirsadat@gmail.com
ننگرهار
رئیس عامل: داکتر شمس الحق
شماره تماس: 0797999980
آدرس ایمیل: ncci@acci.org.af
بلخ
رئیس عامل: نصیر قاسمی
شماره تماس: 0777185400
آدرس ایمیل: ceo@balkhcci.org.af
بامیان
رئیس عامل: علیرضا حسن‌زاده
شماره تماس: 0770008971
آدرس ایمیل: bamyan@acci.org.af
تخار
رئیس عامل: احسام الدين
شماره تماس: 0708831693
آدرس ایمیل: takhar@acci.org.af
پروان
رئیس عامل: عبیداله عالمیار
شماره تماس: 0786146126
آدرس ایمیل: obaidullah_pcci@yahoo.com
سپین بولدک
رئیس عامل: علی محمد شیرغزی
شماره تماس: 0700367265
آدرس ایمیل: acci.boldak@gmail.com
نیمروز
رئیس عامل: نجیب الله خاشرودی
شماره تماس: 0799101203
آدرس ایمیل: nimroz@acci.org.af
فراه
رئیس عامل: حشمت الله
شماره تماس: 0798193082
آدرس ایمیل: hashmat.nor18@gmail.com
بدخشان
رئیس عامل: جاوید عجزی
شماره تماس: 0786500071
آدرس ایمیل: badakhshan@acci.org.af
پکتیکا
رئیس عامل: سیلاب خان
شماره تماس: 0789727200
آدرس ایمیل: paktika@acci.org.af
کندز
رئیس عامل: مولانا عبدالسميع
شماره تماس: 0793123363
آدرس ایمیل: kunduzcci@yahoo.com
خوست
رئیس عامل: نواب اميرزی
شماره تماس: 0799114813
آدرس ایمیل: faizaqa.usefzai@yahoo.com
غزنی
رئیس عامل: گلاب الدین امیری
شماره تماس: 0787603038
آدرس ایمیل: ghazni@acci.org.af
کنرها
رئیس عامل: محمد جلال
شماره تماس: 0700472077
آدرس ایمیل: jalal.kcci@gmail.com
جوزجان
رئیس عامل: انجینر الله بردی سرخی
شماره تماس: 0799650481
آدرس ایمیل: jawzjan@acci.org.af
اندخوی
رئیس عامل: سید امیر الدین سادات
شماره تماس: 0786535038
آدرس ایمیل: acci.andkhoy@gmail.com
فاریاب
رئیس عامل: حيات الله
شماره تماس: 0799894998
آدرس ایمیل: faryab@acci.org.af
لغمان
رئیس عامل: خان محمد نیکبین
شماره تماس: 0784715160
آدرس ایمیل: laghman@acci.org.af
بادغیس
رئیس عامل: محمد اسحق درويش
شماره تماس: 0772884745
آدرس ایمیل: badghis@acci.org.af
پکتیا
رئیس عامل: حسیب الله گردیزی
شماره تماس: 0798231242
آدرس ایمیل: paktia@acci.org.af
 میدان وردک
رئیس عامل: ذکریا نوری
شماره تماس: 0785794000
آدرس ایمیل: wardak.cci@acci.org.af
پنجشیر
رئیس عامل: عبدالمتین مبشر
شماره تماس: 0705350053
آدرس ایمیل: akmal.dastgeer@gmail.com