درباره ما

تاریخچه

در عرصه خدمتگزاری به جامعۀ سکتور خصوصی، اتاق تاریخچه طولانی دارد که به  88 سال قبل برمگیردد. در سال 1310 تاجران افغان برای اولین بار به منظور رسیدگی به منازعات تجارتی و همچنان انسجام فعالیتهای خود، مجمع حکمیت تجاری را تاسیس نمودند که در نهایت این مجمع به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تبدیل شد و نمایندگی‌هایی را در ولایات به منظور دفاع از سکتور خصوصی ایجاد نمود. قانون اتاق در سال 1388 تصویب و توشیح شد که به اساس آن، اتاق یک نهاد کاملا مستقل، غیر حکومتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی تعریف گردید. این امر قدمی بود به سوی همکاری بیشتر سکتور خصوصی و دولت در راستای ایجاد محیط مناسب تجارت که توسط سکتور خصوصی در سراسر کشور به پیش برده میشود.

امروز، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استفاده از جایگاه بی نظیر خویش روند اصلاحات و پیشرفت اقتصادی در کشور را نهادینه می‌نماید. اتاق منحثیت یک پل ارتباطی میان افراد عام، سرمایه گذاران، دونرها، رسانه ها و شرکای خارجی، اعضای جامعه سکتور خصوصی افغانستان را در زمینه رسیدن به اهداف شان کمک مینماید. اتاق در پروسۀ تدوین پالیسی های اقتصادی با حکومت همکار است و همواره تلاش ورزیده تا مشوره های لازم و سازنده را با در نظرداشت افزایش سطح عواید حکومت، حفظ منافع سکتور خصوصی و قدرت خرید مردم، به حکومت ارائه نماید.

به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری، اتاق برای تولیدات افغانی برنامه های ارزش افزایی تولیدات داخلی و همچنان معرفی مارکیت های جدید را روی دست میگیرد، تا از این طریق سرمایه گذاری در داخل کشور افزایش یابد. اتاق با گسترش روابط خود با شرکای بین المللی خویش، زمینه دسترسی به معلومات مهم بین المللی را برای جامعه سکتور خصوصی کشور مهیا می سازد.

به اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد. شورای عالی نمایندگان به اساس انتخابات آزاد، مستقیم و شفاف تحت نظارت کمیسیون مستقل انتخابات برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. این تعداد نماینده گان، متشکل از تمام اعضای هیات مدیره اتاق ولایتی می باشند.

هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، وظیفه تعیین پالیسی و خط مشی اتاق و نظارت بر تطبیق آن، مشوره دهی به حکومت، پارلمان و نهادهای ذیربط در مورد پالیسی های اقتصادی در چارچوب سیستم اقتصاد بازار را به عهده دارد.

هیئت عامل اتاق متشکل از رئیس هیئت عامل، معاون پالیسی، معاون مالی و اداری و 11 دیپارتمنت دیگر می باشد که خدمات لازم را به سکتور خصوصی ارائه می نماید بر علاوه، ۲۵ کمیته سکتوری مشوره های لازم را برای هیئت مدیره اتاق ارائه می نمایند.

به طور عموم، رهبری اتاق های ولایتی به عهده هیئت مدیره هر اتاق ولایتی می باشد که فعالیت های عملیاتی آن از سوی مدیران اتاق های ولایتی و کارمندان اداری تحت نظارت هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صورت میگیرد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان باور کامل دارد که توسعه و فراهم سازی بستر مناسب برای تشبث در کشور یکی از نیازمندی های اولیه تاجران، صنعتکاران و سرمایه گذاران می باشد. بنابراین برای نیل به این هدف، اتاق خدمات ذیل را به اعضای خود ارائه می نماید:

مدافعه و نمایندگی از سکتور خصوصی

به تاسی از قانون اتاق که همانا اتاق را "آواز رسای سکتور خصوصی کشور" معرفی نموده است، این نهاد همیشه تلاش ورزیده تا با تشریک مساعی با ارگان های ذیربط دولت، نظریات سکتور خصوصی را در قوانین و مقررات اقتصادی علاوه نماید. از این جهت این نهاد از طریق دیپارتمنت روابط با دولت و خدمات حقوقی به طور مستقیم با نهادهای دولتی و غیر دولتی در ارتباط می باشد. مسئولین اتاق به طور دوامدار در جلسات کمیته های اقتصادی و تقنینی شورای وزیران و سایر کمیته های اقتصادی دولت اشتراک می نمایند تا نظریات سکتور خصوصی را به ارتباط ایجاد قوانین جدید و یا تعدیل قوانین قدیمی ارائه نماید. این دیپارتمنت هرساله زمینه ملاقات سکتور خصوصی را با رئیس جمهور کشور نیز فراهم می سازد.

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی یگانه مرکز ارائه کننده خدمات حل وفصل قضایای تجارتی از طریق بدیل قضایی در افغانستان میباشد که اتاق آنرا در 9 سرطان سال 1394 ایجاد نموده و از زمان ایجادش تا کنون 180 قضیه را در چهار بخش جداگانه شامل و تصفیه حساب، ارائه نظریات اهل خبره، میانجیگری  و حکمیت، حل و فصل نموده است.

روابط بین‌الملل

دیپارتمنت روابط بین‌الملل اتاق برای تأمین روابط و دست یابی به اهداف بین المللی خویش طی یک دهه گذشته بیش 300 نمایشگاه، کنفرانس های تجارتی و سفرهای هیات تجارتی را تنظیم و راه‌اندازی کرده و بیش از 6680 مکتوب انفرادی جهت اخذ ویزه برای تجار محترم صادر نموده است. این دیپارتمنت از طریق 14 شورا و وابسته تجارتی خود در کشورهای همسایه، منطقه، کشورهای حوزه خلیج، خاورمیانه، شرق آسیا، اتحادیه اروپا، امریکا و کانادا همیشه تلاش نموده است که شرکت های افغان را به بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه، وارد نماید.

فعالیت‌های اتاق در بخش تیر (TIR)

افغانستان در سال 2013 در خواست عضویت به (آی آر یو) را نمود، در 14 سپتمبر سال 2013  عضویت افغانستان فعال و در سال 2017 سیستم تیر در کشور ما عملیاتی گردید. قابل ذکر است که از سال 2016 تاکنون بیش از 4000 کارنت از کشور های مختلف به مقصد افغانستان صادر گردیده است. در این مدت مجموعاَ 110 کارنت از طرف اتاق صادر گردیده است و طی این مدت 8 شرکت ترانسپورتی معیاری نزد اتاق ثبت شده است.

دفتر تحقیق اتاق

دفتر تحقیق اتاق در جون 2012  با مساعدت تخنیکی اداره همکاری‌های آلمان برای افغانستان (جی آی زید) برای انجام سروی سه‌ماهه‌ی وضعیت کاروبار و سروی سالانه‌ی موانع کاروبار ایجاد شد. این سروی‎ها به اتاق کمک کرد تا صدای هزاران فعال سکتور خصوصی را به‌طور مداوم بشنود و با اتکا به آن  برای بهبود شرایط در سطوح مختلف مدافعه و تلاش نماید.

انکشاف صادرات و سرمایه گذاری

در مقایسه حجم تجارت افغانستان و میزان واردات و صادرات، متأسفانه صادرات سهم ناچیزی دارد. از این جهت اتاق کوشیده است تا از طریق دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری خدمات متعددی جهت تسهیل روند صادرات به صادرکنندگان ارائه نماید. این خدمات شامل تهیه و صدور تصدیق نامه مبدا، ثبت انوایس تجارتی، مشوره دهی و تلاش همه‌جانبه در راستای رفع موانع تجارتی در داخل و خارج از کشور می باشند. این دیپارتمنت طی هشت سال گذشته 123359 سیت انوایس تجارتی، 79251 سرتفیکیت اف اورجن برای اموال صادراتی افغانستان ترتیب و تصدیق  و به ارزش (4,815,551,064) دالر پیداوار زراعتی و صنعتی از طریق اتاق به کشور های مختلف جهان صادرگردید است.

علاوتاً این دیپارتمنت تلاش می نماید تا کارآفرینان را حمایت و استندردهای بین المللی بسته بندی و کیفیت را برای ایشان معرفی نماید.

خدمات روابط با اعضاء

دیپارتمنت خدمات روابط با اعضای اتاق، برای حمایت از سکتور خصوصی ضمن آنکه با ارائه خدمات غیر مستقیم با راه‌اندازی کنفرانس ها، نشست ها، سیمینار ها و برنامه های آگاهی دهی مربوط به فعالیت های سکتور خصوصی طی 10 سال گذشته سهم بارز داشته، علاوه بر آن با عرضۀ خدمات مستقیم برای اعضای خود توانسته جایگاه و نقش ارزنده ای را در بین جامعۀ تجاری و سرمایه گذاری کشور بدست آورد. امروز با وجود آنکه کسب عضویت در قانون اتاق داوطلبانه پیش بینی گردیده، اما اتاق با ارائۀ بیشتر از 56 نوع خدمت مستقیم به اعضای خود که شرح آن در فورمۀ مزایای عضویت اتاق درج گردیده، توانسته جمع کثیری از متشبثین را در 26 ولایت و دو ولسوالی منحیث عضو جذب نماید.

کسب عضویت در اتاق بدون ضیاع وقت و بیروکراسی های دست و پاگیر در کمتر از نیم ساعت تکمیل میگردد. متقاضی عضویت میتواند نظر به نیازمندی به نوع خدمات، با خانه پوری فورم مخصوص پروسۀ عضویت را تعقیب نماید. اتاق با داشتن کتگوری عضویت های عادی، نقره یی، طلایی، پلاتینیوم و مخصوص (VIP) تاکنون پذیرای هزاران متشبث به خانوادۀ بزرگ سکتور خصوصی به صورت داوطلبانه بوده است. علاوتاً این دیپارتمنت از طریق ویب سایت www.kabul-tenders.org قراردادهای داخلی و خارجی را به سکتور خصوصی معرفی می نماید.

  • اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دارای 28 نماینده گی در 26 ولایت و دو ولسوالی میباشد.
  • در حدود 24000 شرکت عضویت اتاق را اخذ نموده اند و درج دیتابس اتاق میباشد.
  • در حدود 255 نهاد ها (اتحادیه، انجمن و کوپراتیف) الی تاریخ 1396 ثبت و راجستر این نهاد بوده.

کمیته های تخصصی اتاق قرار ذیل می باشد:

1-    کمیته صادرات

2-    کمیته واردات

3-    کمیته صنایع

4-    کمیته معادن

5-    کمیته زنان تجارت پیشه

6-    کمیته زراعت، مالداری و محصولات حیوانی

7-    کمیته ترانزیت، ترانسپورت و بارچالانی

8-    کمیته ساختمانی و سرکسازی

9-    کمیته ادویه و تجهیزات طبی

10-    کمیته نفت و گاز

11-    کمیته رسانه ها

12-    کمیته مواد معدنی و منرالها (سنگهای مرمر)

13-    کمیته توریستی، حج و زیارتی

14-    کمیته خدمات صحی

15-    کمیته تعلیم و تربیه

16-    کمیته تولید و صادرات قالین

17-    کمیته روابط بین المللی

18-    کمیته انکشاف خدمات تجارت

19-    کمیته پیشه وران

20-    کمیته خدمات بانکی

21-    کمیته خدمات صرافی

22-    کمیته خدمات ترانسپورت هوایی

23-    کمیته تحصیلات عالی

24-    کمیته حمایت از مستهلکین

25-    کمیته نورم و استندرد