هشتمین نشست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات برگزار شد

هشتمین نشست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات، روز دوشنبه 15 جدی تحت ریاست محترم یونس قاضی‌زاده ‏رئیس هیات مدیره و اشتراک محترمان: محمدلطیف قناویزیان معاون اول، احمدسعید صدیقی معاون تجارتی، احمدسعید عظیمیان معاون ‏سرمایه‌گذاری، الحاج عبدالله دشتی معاون خدماتی، انجنیر محمدگل محمودی رئیس مالی، جاویداحمد بارز مسوول دارالانشأ، میراجان ‏سلیمان‌خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان – ایران شعبه‌ هرات - مشهد، عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتاق اصناف و پیشه‌وران و عضو ‏هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، سیدجمال هاشمی، فرهاد فراهی، فیصل صدیقی و سیدمسعود سادات اعضای هیات مدیره ‏اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات، برگزار گردید‎.
 
در این نشست که محترم محمدرفیع رحمانی آمر اجرائیه و محترم محمدیوسف امین مدیر اداری اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری هرات نیز ‏حضور داشتند، در آغاز محترم جاویداحمد بارز مسوول دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات آجندای نشست را بخوانش ‏گرفته و سپس محترم محمدرفیع رحمانی آمر اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گزارش کاری بخش اجرائیه اتاق هرات را به ‏هیئت رهبری ارائه نمود.‎
 
هم‌چنان در این نشست روی چالش‌های کاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور به صورت مفصل بحث و تبادل نظر صورت ‏گرفته و هر کدام از اعضای رهبری، نظریات و پیشنهادات خویش را در قسمت بهبود وضعیت تجارت و سرمایه‌گذاری بیان کردند‎.
 
قابل ذکر است که در هشتمین نشست هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، تصامیم و فیصله‌های که در میان دو جلسه‌ی اعضای ‏هیات مدیره در کمیته‌ی اجرائیه صورت گرفته بودند بعد از بحث و تبادل نظر به امضای اعضای این نشست، مورد تائید قرار گرفتند.‏