افتتاح لابراتوار کیفیت مواد غذایی و ادویه در ولایت کندهار

لابراتوار کیفیت مواد غذایی و ادویه که در شهر کندهار ایجاد شد، توسط محترم عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و تعدای از وزرای کابینه، محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم عبدالباری عمر رئیس مواد غذایی، در حضور داشت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار، مقامات بلندپایه حکومتی و محلی کندهار و شماری از تاجران و سرمایه گذاران، افتتاح و به فعالیت آغاز نمود.

محترم عبدالسلام حنفی، ضمن استقبال از ایجاد لابراتوار کیفیت مواد غذایی و ادویه در ولایت کندهار، از توجه حکومت به ورود مواد با کیفت غذایی، ادویه و زراعتی تاکید ورزیده و افتتاح این لابراتوار را گام بزرگ در راستای کنترول کیفت مواد غذایی و ادویه دانست. وی از همکاری حکومت در ایجاد تسهیلات بیشتر به تاجران کشور در قسمت واردات مواد اولیه با کیفیت اطمینان داد.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن سپاسگزاری از مقامات حکومت فعلی در زمینه ایجاد تسهیلات در جهت تاسیس چنین لابراتورها، ورود مواد اولیه با کیفیت به ویژه مواد غذایی، ادویه و زراعتی را در سلامتی هموطنان عزیز مهم و ضروری دانسته و ابراز امیدواری کرد که همچو لابراور ها در سایر ولایات بزرگ کشور که وارد از بنادر آن صورت می گیرد، ایجاد شده و بتوانیم در آیند از ورود مواد بی کیفیت جلوگیری کنیم. وی افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همیشه بر واردات مواد با کیفیت اولیه با ایجاد لابراتوار های مجهر در بنادر کشور تاکید ورزیده است.

آقای مهمند، از حکومت خواست تا از ورود مواد غذایی و ادویه بی کیفیت به شکل غیر قانونی و قاچاق از سرحدات کشور جلوگیری نماید تا از یکطرف باعث آسیب رسانیدن به سلامتی هموطنان ما نگردد و از جانب دیگر تجارت قانونی ما را متضرر نسازد.

جمعه، 15 ثور 1402