سفر هیئت تجاری ترکیه، فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس تواصل تجارتی افغان – ترک را با اشتراک اعضای سکتور خصوصی دو کشور به روز یکشنبه، 26 حمل 1397در هوتل کابل ستار  برگزار نمود.

هیئت 25 نفری تجاری ترکی که تحت ریاست محترم فاتح متین معین وزارت اقتصاد کشور ترکیه، به منظور گسترش و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان، وارد کابل گردید، ضمن ملاقات و مذاکره با مقامات حکومت وحدت ملی، با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور نیز پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر نمودند.

دریافت فایل