گفتمان سکتور خصوصی از طریق کنفرانس ویدیوئی با همکاری اداره حرکت

محترم توكل احمديار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در آغاز از ‏تمامی اعضای اشتراک کننده ویدیو کنفرانس این گفتمان ابراز قدردانی نموده و از تمام تاجران و اعضای سکتور ‏خصوصی در سراسر کشور تقاضا نمود تا چالش ها و طرح های پیشنهادی خود را در رابطه با ‏صادرات کشور در شرایط دشوار کنونی که کشور با مبارزه جدی با ویروس کرونا روبرو است، ارائه نمایند.‏

سپس محترم عبدالکریم ملکیار معین امور تجارتی، وزارت صنعت و تجارت از تدویر این کنفرانس غیر حضوری که به ابتکار اتاق تجارت و سرمایه گذاری أفغانستان راه ‏اندازی گردید بود، تشکری نموده واز ارائه نظریات سکتور خصوصی و منسجم ساختن آن در بهبود صادرات کشور ‏به خصوص در شرایط کنونی، این گام را مهم خواند. وی از همکاری و هماهنگی میان اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و وزارت صنعت تجارت ‏و به ویژه در شرایط کنونی یادآور شده و از تداوم این همکاری ها اطمینان ‏داد.‏

در ادامه، نور عالم حکیمیار رئیس اداره حرکت ، از فعالیت اداره حرکت بعد از سال 2008 در افغانستان و برنامه های حمایوی آن به ‏خصوص از همکاری با اتاق تجارت و سرمایه گذاری أفغانستان در حمایت از تولیدات و صادرات یادآور شد.‏

در این کنفرانس، پروسیجر دهلیز های هوایی و میکانیزم صادرات از سوی بخش ‏انکشاف صادرات و سرمایه گذاری و همچنان از تلاش های اتاق جهت از سرگیری صادرات ‏از طریق دهلیز های هوایی و بنادر مختلف از جمله چابهار طور مفصل به جلسه معلومات ارائه گردید.

در بخش دوم این کنفرانس ویدیویی، رؤسا و اعضای رهبری اتاق های ولایات کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، پکتیکا و تعدادی از تاجران ولایات فراه، پکتیا و همچنین مسولین اتحادیه ها‎ ‎و انجمن های‎ ‎‏ میوه ‏تازه، قالین، زعفران و صادرکنندگان افغان از کشور های مختلف پیرامون مشکلات و چالشهای ‏موجود صحبت نموده و طرح های پیشنهادی خود را در جهت حل مشکلات شان بیان داشتند. ‏

سید زمان هاشمی رئیس هئیت عامل اتاق، هدف از تدویر کنفرانس غیر حضوری را، جستجوی راه های حل مناسب به منظور رفع ‏مشکلات و چالشهای موجود در صادرات افغانستان خواند و توجه و همکاری مسئولان ارگانهای ذیربط حکومت را در رفع این چالش ها، تقاضا نمود. وی ضمن ارائه ‏گزارش مختصر از صادرات کشور طی سالهای گذشته، مهمترین نیاز افغانستان را دسترسی مداوم، سریع ‏و به موقع در عرصه صادرات خواند و با یادآوری از دست آورد های اتاق به خاطر از میان برداشتن موانع فرا راه صادرات ‏کشور نیز اشاره کرد.‏