اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به بیجا شده‌گان داخلی در ولسوالی پغمان مواد غذایی کمک کرد

محترم خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای 52 ‏خانوادهٔ بیجا شده از ولایات مختلف در ‏منطقه ‏قلعه ناظر ولسوالی پغما‌ن ولایت کابل بسته‌های مواد غذایی کمک کرد‎.

این کمک‌ها شامل یک بوری آرد، یک بوری برنج و ‏یک قطی روغن بود که برای خانواده‌های مستحق توزیع گردید.‏