١٥٠ تن ميوه خشك از بندر چابهار به هند صادر شد

بر اثر سعی و تلاش های اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان در راستای از سر گيری صادرات كشور در جريان بحران ويروس ‏كرونا‎(COVID19)‎ ‎، اينبار يك محموله صادراتی افغانستان كه شامل ١٥٠ تن میوه خشک میشد، توسط ٧ لارى از ولایت ‏کندهار به ‏بندر چابهار انتقال یافته و از طریق این بندر ‏به کشور هندوستان صادر می‌گردد‎.‎‏ همچنان طی هفته‌های بعدی محموله‌های ‏دیگر ‏صادراتی نیز از طریق بندر چابهار به هندوستان انتقال خواهند یافت. ‏

‎ ‎پس از صادرات ١١٠ تن جلغوزه به كشور چين اين دومين محموله است كه پس از بحران كرونا از افغانستان به بيرون صادر ‏ميشود‎. ‎

اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان تلاش ميورزد تا دهليزهای صادراتی كشور را در همكاری با حكومت افغانستان، شركای ‏تجارتی كشور در منطقه و نهادهای بين المللی، بازگشايی نمايد.‏