آغاز صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به کشور چین

پس از یک وقفه طولانی در صادرات کشور از اثر قرنطينه ویروس کرونا در جهان، به اثر سعى و تلاش اتاق تجارت و سرمايه ‏گذارى افغانستان، اولين محموله صادراتى كه شامل ١١٠ تن جلغوزه ميشد، شام سه شنبه مورخ 23 ثور سال جارى از طریق شرکت هوايى ترکش ‏به کشور چین صادر گرديد‎. ‎

 

اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان از هيچ نوع تلاش در راستاى بازگشايى دهليز هاى صادراتى افغانستان در اقتصاد پس از ‏كرونا دريغ نورزيده و متعهد به انكشاف آن ميباشد.‏