اشتراک هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسۀ ارگ ریاست جمهوری

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، شام یکشنبه مورخ 7 ثور سال روان در جلسۀ ارگ ریاست جمهوری که جلالتمآب محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس با اعضای سکتور خصوصی صحبت می‌کرد، به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اشتراک نمود.

آقای هاشمی، از کمک‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اقشار آسیب دیده و نيازمند، به رئيس جمهور گزارش ارائه کرده و از تعهد اتاق در جهت همکاری و رسانیدن کمک‌های ضروری برای همه آسیب‌دیدگان خبر داد.

رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان از رهبری اتاق‌ تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از نقش تاجران و سرمایه‌گذاران ملی در قسمت همکاری با مردم قدردانی کرده، گفت که دولت و جامعه سرمایه‌گذار و تاجر منحیث بازوان توانمند همدیگر، در این شرایط حساس به هدف انجام مسئولیت مشترک که همانا رسیدگی به مردم افغانستان می‌باشد، باهم همکاری و کار می‌کنند.

رئیس جمهور از اتاق تجارت و اعضاي سكتورخصوصي خواست تا با ارائه طرح هاي کتبی فعالیت‌هایی را مشخص کنند که در آینده به صورت مشترک با دولت انجام داده می‌توانند و طرح‌های شان را جهت تصمیم‌گیری، با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.