توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی جنوب و شرق شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك‌هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی جنوب و شرق شهر شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در احمدشاه بابا مینه (ارزان قیمت) مواد غذایی توزیع کرد.