آغاز برنامه كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای آسيب ديدگان ویروس کرونا در شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، پروسه كمك مواد غذایی برای 2500 خانواده نيازمند را طی نشست خبری با حضورداشت هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، والی کابل، مسئولان شهرداری و وزارت صحت عامه آغاز کرد .

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، درجريان نشست خبری از نقش اتاق تجارت به مثابه یک نهاد ملی و مسئولیت هایش در قبال همچو حوادث ناگوار یادآور شده، افزود که اتاق تجارت و سرمايه گذازی تاکنون به ارزش بیش از 2 میلیون دالر کمک های نقدی را جمع آوری و به مردم توزیع نموده است.

در همين حال، محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از اقدامات اتاق در زمینه جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به خصوص پروسه توزیع هزاران بسته کمکی به نیازمندان کشور ياد آروی نمود.

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل، ضمن سپاسگزاری از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با حکومت، به ویژه از نقش آن در قسمت کمک به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا قدردانی کرد.

2500 بسته مواد غذايي از سوي اتاق تجارت و سرمايه گذاري براي نيازمندان در چهار نقطه شهر کابل در حالي توزيع مي گردد كه در يك ماه گذشته در ولايات كشور نيز شهروندان نيازمند از سوي هيئت رهبري اتاق كمك هاي مواد غذايي را دريافت نمودند.