امضای تفاهمنامه همکاری همه جانبه میان اداره حرکت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان

به ادامه همکاری های همیشگی میان اداره محترم حرکت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه پیشبرد برنامه های بزرگ اتاق در راستای رشد و توسعه تجارت و سرمایه گذاری، تفاهمنامه همکاری همه جانبه به روز سه شنبه مورخ 12 حمل 1399 میان این دو نهاد در سالون کنفرانس های اتاق به امضاء رسید.

این تفاهمنامه را از جانب اتاق، محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل و از سوی اداره حرکت محترم نور الهام حکیمیار رئیس این اداره امضاء نمودند.


آقای هاشمی، ضمن قدردانی و یادآوری از همکاری های قبلی اداره حرکت با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سالیان گذشته، ابراز امیدواری نمود که با امضای این تفاهمنامه، اتاق بتواند برنامه های کلان خود را که در حمایت اداره محترم حرکت صورت خواهد گرفت، تطبیق نموده و گام های مؤثری را در راستای شکوفایی اقتصادی و رشد تجارت و سرمایه گذاری کشور بردارد.


قابل ذکر است، اداره حرکت همواره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را در راستای تطبیق برنامه های توسعوی اش همکاری نموده است و با امضای این تفاهمنامه، رابطه همکاری گسترده‌تر خواهد گردید.