هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصادی اشتراک نمود

هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی که به ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور صبح روز سه شنبه مورخ ۱۲ حمل سال روان در ارگ برگزار گردید، اشتراک نمود.

در این جلسه، پیرامون میکانیزم تسهیلات در ترانزیت و انتقال اموال از پاکستان به افغانستان و کاهش مشکلات موجود بحث صورت گرفت.

هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور ضمن تائید میکانیزم متذکره، گفت که سکتور خصوصی به صورت هماهنگ با حکومت کار می کند.

رئیس جمهور کشور ضمن ابراز امتنان از سکتور خصوصی بخاطر هماهنگ بودن با دولت در زمینه مدیریت و کنترول بازار، گفت که حکومت حاضر است تا برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش های مختلف ترجیحات را در نظر بگیرد.
رئیس جمهور گفت در صورتی که سکتور خصوصی در تولید و توزیع مواد اولیه به خصوص تولید روغن، سرمایه گذاری کند، حکومت برای آنان سهولت ها و ترجیحات را در نظر می گیرد. همچنان اگر تولید از سوی حکومت صورت گیرد و سکتور خصوصی به گونه مشترک در بخش توزیع همکاری نماید، و یا مشترکاً در تولید و توزیع کار نمائیم، حکومت آماده است تا سهولت های لازم را فراهم کند.