کمک و همکاری اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات بخاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا

پس از شیوع ویروس کرونا درجهان و ثبت واقعات آن کمیته دولتی ارتباط عامه برای جلوگیر از ویروس کرونا از سکتور خصوصی کشور خواست تا با حکومت ومردم کمک نمایند که درپیوند به همین مطلب، رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان اعضای خویش را برای مساعدت هموطنان و همکاری با دولت فراخواند که خوشبختانه این فراخوان ازسوی سکتور خصوصی کشور مورد استقبال قرار گرفت.

در مرکز و ولایات تاجران و اعضای اتاق در زمینه رسانیدن مواد غذایی، ضد عفونی سازی و تلاش در جهت کاهش قیمت مواد اولیه مورد ضرورت مردم را، آغاز کردند.

به همین ارتباط، تاجران ولایت هرات قسمتی از شهر را ضدعفونی کرده، به مردم وسایل حفاظتی، ضد عفونی کننده ومواد غذایی توزیع کردند و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.