کمک بنیاد رحمانی به باشندگان کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا( 19- COVID)

محترم اجمل رحمانی یک تن از تاجران ملی، نماینده مردم در پارلمان و عضو هیئت مدیره قبلی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از طریق " بنیاد خیریه‌ی رحمانی" بسته‌های ضد عفونی و غذایی را به باشندگان ولایتِ کابل کمک کرد.

این کمک، شامل پنجاه هزار بسته‌ دست‌کش‌های یک بار مصرف، ماسک و مواد ضد عفونی کننده و همچنان شماری از بسته‌های مواد غذایی بود که به یک تعداد از خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

درهنگام توزیع این مواد، آقای رحمانی خطاب به مردم گفت: "کارمندان من، اهمیت پیش‌گیری از شیوع بیش‌تر ویروس کرونا، مراقبت‌های مربوطه و روش استفاده از این مواد برای جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس و مبارزه در مقابل آن را، برای همه توضیح داده‌اند."

آقای رحمانی، افزود: از این که وضعیت به دلیل شیوع ویروس کرونا (19- COVID) در کشور نگران کننده است، به حیث یک شهروند متعهد و مسلمان از هیچ تلاشی برای کمک به مردم عزیز خویش دریغ نخواهم کرد.