صادرات 1422 تن از محصولات داخلی در سه ماه اول سال روان میلادی از طریق دهلیز های هوایی به کشور های مختلف

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سه ماه اول سال روان میلادی به مقدار 1422.1811 تن از محصولات و تولیدات داخلی به ارزش 46152748 دالر امریکایی را طی 193 پرواز از طریق دهلیز های هوایی به کشور های هندوستان، عربستان سعودی، چین، ترکیه، اندونیزیا، کشور های اروپایی، امارت متحده و کویت صادر نموده است.

‎محموله های صادرتی افغانستان شامل میوه جات تازه و خشک، زعفران، جلغوزه، گیاهان طبی، قالین و صنایع دستی می باشند که توسط پرواز های شرکت های هوایی آریانا، کام ایر، سپیس جیت، ایرعربی و ترکش به کشور های فوق الذکر صادر گردیده اند.