ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با رئیس امور انسجام مردمی شاروالی کابل

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز چهارشنبه 6حمل سال روان با محترم فخرالدین فایض رئیس امور انسجام مردمی شهرداری کابل دیدار کرد.

در این دیدار آقای فخرالدین فایض درمورد برنامه هایی که شاروالی کابل جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی دست دارد، توضیح داده و خواستار کمک اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری برای برنامه ضد عفونی سازی و دواپاشی نقاط آسیب پذیر شهر کابل گردید.