نشست مشترک هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شورای امنیت ملی پیرامون وضعیت مواد اولیه در کشور

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، خانجان الکوزی ‏عضو هیئت مدیره، ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارت و احمدضیاء عظیمی شینوزاده رئیس کمیته تخصصی صحت اتاق روز ‏سه شنبه مورخ 27 حوت 1398‏ با محترم احمد مقصود اکرام مشاور دفترامنیت ملی دردفتر ریاست هیئت مدیره اتاق ملاقات کرده ، پیرامون مشکلات افزایش قیمت ها در بازار و تأمین نیازمندی های مواد اولیه خوراکی بحث ‏نمودند.‏

در این نشست که رؤسای اتاق های تجارت و سرمایه گذاری ولایات بلخ، کندهار، ننگرهار و اعضای کمیته های دوایی و غذایی نیز حضور داشتند، در رابطه مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا به خصوص نگرانی مردم از افزایش قیمت مواد خوراکی اولیه و ادویه در کشور بحث صورت گرفته و هر دو جانب (حکومت و سکتور خصوصی) بر همکاری های مشترک جهت تأمین نیازمندی مردم در بازار تأکید ورزیدند.