توزیع صدها تن مواد اولیه مورد ضرورت مردم در شهر کابل، به نرخ مناسب توسط اعضای اتاق

به ادامه توزیع مواد اولیه مورد ضرورت مردم به قیمت ارزان، صد ها تن روغن توسط شرکت های شبیر فهیم و فقیر ‏وهاب لمتد با حضور داشت محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، احمد ذکی فراز شاروال کابل، ‏عبدالبشیر فقیرزاده رئیس شرکت فقیروهاب، زلمی عظیمی رئیس شرکت شبیر فهیم و تعدادی از تاجران در شهر ‏کابل آغاز گردید‎.‎

در نشست خبری که در مراسم توزیع مواد اولیه، روز چهارشنبه مورخ 28 حوت 1398 در مقر اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان برگزار گردید، محترم مومند، از تلاش های اتاق جهت عرضه مواد اولیه کافی در ‏هماهنگی با تاجران کشور یادآور شده وتوزیع روغن توسط شرکت های شبیر فهیم و فقیر وهاب لمتد را که در فی کارتن 200 افغانی پایینتر از نرخ بازار عرضه می گردد، ادامه برنامه ‏های اتاق در این راستا عنوان کرد. وی به مردم کشور اطمینان داد که واردات از بنادر شمال و غرب کشور به ویژه ‏واردات مواد اولیه به شکل عادی ادامه داشته و از بابت تأمین مواد اولیه در کشور هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. ‏آقای مومند افزود، توزیع مواد اولیه در ولایات کابل، بلخ، ننگرهار و پروان ادامه داشته و سر از فردا در ولایت ‏کندهار نیز آغاز خواهد شد.‏

محترم احمد ذکی سرفراز، از این ابتکار و اقدام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران کشور قدردانی ‏نموده و افزایش ناگهانی قیمت ها طی 48 ساعت گذشته را موقتی خوانده و آنرا ناشی از هجوم یکبارگی مردم به ‏مارکیت ها و استفاده جویی بعضی از افراد عنوان کرد.‏

قابل ذکر است که در اثر تلاش های هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تاجران وارد کننده ‏تصمیم گرفتند تا آن مقدار اموالی را که قرار بود از مسیر پاکستان وارد افغانستان گردند، از راه بندر اسلام قلعه ‏وارد کشور نمایند. همچنان 150 واگن روغن متوقف شده در بندر حیرتان نیز اجازه ورود به کشور را یافت.