توزیع مواد اولیه مورد ضرورت مردم در شهر های کابل، مزار شریف و چاریکار به قیمت ارزان توسط اعضای اتاق

توزیع مواد اولیه به قیمت ارزان با حضور داشت محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، حاجی ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارتی اتاق و تعدادی از تاجران در شهر کابل آغاز گردید. محترم مومند، در مراسم توزیع مواد اولیه، از محترم خیرالدین مایل احمدی رئیس شرکت بشیرنوید گروپ و معاون تجارتی اتاق، محترم نظام الدین تاج زاده رئیس شرکت اتحادآفتاب لمتد در قسمت توزیع مواد اولیه و همچنان تاجران سپین بولدک، قندهار و ننگرهار که به پیام اتاق لبیک گفته و آمادگی خویش را در توزیع مواد خوراکی به نرخ مناسب اعلام داشتند، تشکر نمود.

آقای مومند به مردم و مسؤلان حکومت اطمینان داد که مواد مورد ضرورت اولیه مردم در بازار ها به اندازه کافی موجود است و از بنادر شمال و غرب کشور واردات نیز ادامه داشته و به مشکل افزایش قیمت ها وکمبود مواد دچار نخواهیم شد. وی از فروشندگان خواست تا مواد را به قیمت ارزان به فروش رسانند زیرا قدرت خرید مردم خیلی ها پائین است.

همچنان محترم مومند از مارکیت های بگرامی و ذخایر مواد خوراکی دیدن نموده و از واردات مواد اولیه به شکل عادی به تاجران و مردم اطمینان داد.

بعداً، محترم نظام الدین تاج زاده یکتن از تاجران کشور از موجودیت روغن کافی در بازارها اطمینان داده گفت که حاضر است درشهرکابل روغن را ارزانتراز قیمت های قبلی بفروش برساند.

همچنان تاجران وارکننده مواد غذایی ولایت ننگرها به خصوص شرکت فقیر وهاب لمتد وعده دادند که درشهر کابل به نسبت تراکم نفوس، توزیع مواد غدایی را سر از فردا به قیمت ارزان آغاز نمایند.

پس از افزایش قیمت مواد اولیه دربازارهای کابل و بعضی از ولایات کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا اتاق از همه تاجران و اعضایش تقاضا به عمل آورد که مواد اولیه مورد ضرورت مردم را بیشتر وارد و در بازار عرضه نمایند. این صدای اتاق ازسوی آنها لبیک گفته شد و امروز به قیمت سابق و ارزان مواد اولیه مردم در بازارها از سوی شرکت بشیرنوید گروپ و شرکت اتحادآفتاب لمتد در نقاط مختلف کابل و ولایت بلخ و پروان توزیع گردید. در صورت ضرورت این روند ادامه خواهد یافت.

قابل یاد آوریست که تاجران ولایات مختلف به ویژه ننگرهار نیز اطمینان دادند که در شهرهای مختلف کشور مواد اولیه را به قیمت ارزان عرضه میدارند.