هشتمین نشست کمیته هماهنگی موافقت نامه ترانزیت و تجارتی افغانستان و پاکستان با ‏اشتراک وزیر صنعت و تجارت و هیات رهبری اتاق در اسلام آباد برگزار شد

هشتمین نشست کمیته هماهنگی موافقت نامه ترانزیت و تجارتی افغانستان و پاکستان (اپتیکا) تحت رهبری ‏محترم نثار احمد فیضی غوریانی وزیر صنعت و تجارت و اشتراک هیات رهبری اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و خان جان ‏الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق، نمایندگان با صلاحیت رئیس جمهور ‏در امور پاکستان، وزارات زراعت، آبیاری و مالداری و ریاست عمومی گمرکات در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شد.‏
 
این نشست به هدف بحث و بررسی موافقت نامه ترانزیت و تجارتی افغانستان و پاکستان (اپتا) و گسترش ‏همکاری های تجارتی، ترانزیتی، گمرکی و حل مشکلات تاجران دو کشور به میزبانی وزارت تجارت و ‏مشاوریت ارشد اقتصادی و سرمایه گذاری نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید.‏
 
در هفتمین نشست این کمیته که به تاریخ 27 عقرب 1399 در شهر کابل برگزار شده بود، تفاهمنامه ‏همکاری تبادل اطلاعات گمرکی افغانستان – پاکستان میان ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان ‏و عضو ارشد بورد گمرکات پاکستان به امضاء رسید.‏