نشست آگاهی دهی در مورد تطبیق نقشه راه میکانیزم همکاری های اقتصادی سه جانبه میان افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان در اتاق برگزار شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نشست آگاهی دهی را در مورد تطبیق نقشه راه میکانیزم همکاری های اقتصادی سه جانبه میان افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان با اشتراک محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، محترم لطف‌الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و ترانزیت اتاق و رئیس اتاق بامیان، نمایندگان وزارت های ترانسپورت، تجارت و صنعت، فوائد عامه و شرکت های ترانسپورتی در تالار کنفرانس های اتاق برگزار کرد.
 
در آغاز محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به نمایندگان نهاد های اشتراک کننده، این نشست را ادامه تدویر جلسات قبلی در وزارت ترانسپورت عنوان کرد که در سطح تخنیکی به هدف بررسی محموله آزمایشی که از مسیر راه لاجورد (افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان) به سیستم تیر انتقال می یابد، برگزار می گردد.
 
آقای عطایی افزود: در این نشست روی چند محور اساسی و مهم ازجمله چالش های موجود فرا راه تطبیق این سیستم در این مسیر، امکانات و ظرفیت شرکت های ترانسپورتی خصوصی تیر در افغانستان و موارد دیگر بحث خواهد شد.
 
سپس پریزنتیشن معلوماتی که به عنوان طرح از سوی ریاست شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی بین‌المللی رحمت مؤمن و افغان تیر ترتیب شده بود به جلسه ارائه گردیده و اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهادات خود را نیز مطرح نمودند.
 
در اخیر، جمع بندی این نشست، پریزنتیشن ارائه شده و نظریات اشتراک کنندگان از سوی محترم لطف‌الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و ترانزیت اتاق صورت گرفته و تأکید برآن شد تا به ارتباط انتقال محموله آزمایشی از سوی نهاد های ذیربط تلاش شود که در زمینۀ کاهش هزینه های انتقال از مسیر راه لاجورد اقدامات عملی شود. همچنان از توانایی شرکت های خصوصی تیر نیز اطمینان حاصل گردیده و به صدور ویزه مشترک از این مسیر نیز تاکید شد.