سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری در برنامه محو کار اطفال در حوزه جنوب آسیا بخش افغانستان اشتراک و سخنرانی نمود

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در برنامه محو کار اطفال در حوزه جنوب آسیا بخش افغانستان که با اشتراک مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، مسوولان دفتر (ILO) در افغانستان، اتحادیه ملی کارکنان و شماری از اعضای سکتور خصوصی و نهاد های مختلف در هوتل پارک ستار برگزار شد، اشتراک نموده و پیرامون وضعیت موجود کار اطفال در کشور، سخنرانی کرد.
 
آقای عطایی به نمایندگی از کارفرمایان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت نموده، افزود که اتاق در استراتیژی کاری خود و سکتور خصوصی کشور برنامه های را در زمینه محو کار اطفال رویدست داشته و همواره آنرا باشرکای کاری خود مطرح نموده است. وی عوامل اقتصاد پساجنگ به خصوص وضعیت فعلی را تشریح نموده و موجودیت فقر، نا امنی ها، عدم آگاهی ها، اعتیاد به مواد مخدر، نبود بسته های حمایتی برای اطفال از جانب حکومت را عوامل زمینه ساز برای کار کودکان عنوان کرد.
 
سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، ساحات کاری این کودکان را فوق‌العاده خطرزا توصیف کرد که به گفته وی از نظر اجتماعی در دراز مدت می تواند باعث مشکلات فراوان برای مردم گردند. اقای عطایی علاوه کرد: استراتیژی محو کار اطفال را برای سال های 2018 – 2030 در صورتی که محدودیت های مالی و تخنیکی که فراراه تطبیق پلان عمل و استراتیژی محو کار اطفال وجود دارند، رفع گردند می تواند فوق‌العاده مؤثر واقع شود.
 
در این کنفرانس محترمان محمد رامین بهزاد نماینده و کاردیناتور ارشد (ILO)، غلام حیدر جیلانی و محمد اجمل شاهپور معینان وزارت کار و امور اجتماعی و عبدالمعروف قادری رئیس اتحادیه کارکنان در رابطه وضعیت ناگوار کاری کودکان در افغانستان صحبت نموده و هریکی برنامه های آینده کاری ادارات خویش را طی سال های آینده ارائه داشتند.
 
براساس آمار های اولیه اداره یونسف و وزارت معارف در سال گذشته حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان از مکتب باز مانده اند که از مجموع این بازماندگان حدود 80 درصد شان تبدیل به کودکان کارگر شده اند. در کنفرانس (ILO) که در سال 2018 در کشور ارجنتاین برگزار شد، حکومت افغانستان در این کنفرانس تعهد کرد که تا سال 2025 میلادی کار اطفال در افغانستان را محو می کند.
 
در این کنفرانس علاوه بر سخنران اشتراک کننده حاضر در این جلسه تعدادی از مسوولان (ILO) نیز به گونه انلاین اشتراک و سخنرانی نمودند.