ملاقات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با وزیر ترانسپورت کشور جهت حل چالش های سکتور ترانسپورت و سیستم تیر

محترم شفیق الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت ملاقات کرده و پیرامون چالش های سکتور ترانسپورت و سیستم تیر بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این ملاقات که محترم امام محمد وریماچ مشاور اتاق در امور تیر و ترانسپورت و مسوول (TIR) اتاق نیز حضور داشتند، محترم شفیق الله ‏عطایی، در رابطه به چالش های موجود فرا راه تطبیق سیستم تیر صحبت نموده افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان مؤسسه ضامن تیر تمام تلاش ها ی خود را در قبال مسئولیت های خویش در جهت تطبیق سیستم انجام داده است که البته مشکلات فراوان نیز سد راه آن وجود داشته است.
 
آقای عطایی، در پیوند به تطبیق سیستم تیر به چند مورد مشخص از آنجمله به ایجاد انستیتوت (IRU) در زمینه آموزش مسلکی و تخنیکی شرکت های ترانسپورتی، راننده ها و کسانی که در عملی سازی این سیستم نقش دارند؛ تسریع روند تخنیکی پروژه های تیر و اعلام همکاری اتاق در تطبیق این پروژ ها؛ هماهنگی در برگزاری دومین کنفرانس ملی تیر و موضوع کارنت تیر اشاره نموده و خواهان همکاری وزارت ترانسپورت در موارد فوق الذکر گردید.
 
محترم قدرت الله ذکی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای عطایی و تیم همراه شان، از آمادگی این وزارت در قسمت ایجاد تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت در زمینه تطبیق سیستم تیر اطمینان داده و از برنامه های کاری خود در زمینه حل مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی با همکاری کشور های منطقه یاد آور شد. وی چالش عمده فرا راه فعالیت ترانسپورتی و ترانزیتی کشور را مشکلات امنیتی نامیده و همکاری سکتوری خصوصی را در تطبیق پروژه های بزرگ در سکتور ترانسپورت مهم خواند.
 
آقای ذکی، هر نوع همکاری خود را با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه عملی سازی سیستم تیر و رفع مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی کشور، وعده سپرد.