سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با جنرال قونسل افغانستان در دبی ‏دیدار و گفتگو کرد

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم مسعود ‏عزیزی جنرال قونسل افغانستان در دبی به گونه آنلاین پیرامون انکشاف و گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و امارات متحده عربی ‏دیدار و ‏گفتگو کرد.
 
در نخست آقای عزیزی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستار معلومات در مورد محصولات ‏صادراتی کشور به امارات، شریک ساختن فهرست اقلام صادراتی، چگونگی میزان تولیدی صادراتی ‏افغانستان به بازار های آن کشور شد، تا با استفاده از این معلومات بتواند راهکار خوبتری را به خاطر گسترش روابط تجارتی میان دو ‏کشور روی دست گیرد تا محصولات تجاری افغانستان در امارات به ویژه دبی به نمایش گذاشته شود.‏
 
آقای عزیزی، در مورد چالش های که در برابر صادرکنندگان اموال تجارتی افغانستان ‏به امارات وجود دارند خواستار معلومات شد تا راه حل های آنرا جستجو کند.‏
 
در همین حال، آقای عطایی سرپرست ریاست هیات عامل گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به حیث یک نهاد همه شمول و به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور آماده همکاری نزدیک با ‏جنرال قونسل دبی در راستای تهیه موارد درخواستی به خاطر رشد تجارت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر ‏به بازرگانان می باشد.‏
 
آقای عطایی پیشنهاد کرد که یک شورای اتاق مشترک تجارتی میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ‏امارات ایجاد شود و اتاق آماده همکاری در این مورد می باشد. ‏وی ابراز داشت که آمار های ارائه شده در وضعیت کنونی افغانستان به گونه تخمینی است.
 
در این دیدار آقای عطایی خواستا آن شد تا برای محصولات صادارتی افغانستان تعرفه های ترجیحی از سوی کشور امارات مدنظر گرفته شود و پیشنهاد کرد تا یک نشست آنلاین میان قونسل دبی و بازرگانان افغان به خاطر بیرون از مشکلات آنان به راه انداخته ‏شود.‏ همچنان از آقای عزیزی خواست تا در مورد ویزا تجارتی و نیاز‏مندی بازار های دبی معلومات خود را با اتاق شریک سازد.
 
آقای مسعود عزیزی، وعده سپرده که با توجه به قانون تازه امارت متحده آماده است برای سرمایه گذاران ‏و بازرگانان افغانستان سهولت های بیشتر را در آن کشور فراهم کند.‏