وعده کمک سکتور خصوصی افغانستان به مردم ولسوالی ارغنداب کندهار، در دیدار با رئیس جمهور کشور!‏

جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نشست با بزرگان و متنفذین ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و هیات ‏رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که روز پنج شنبه مورخ 26 حمل سال روان در ارگ ریاست جمهوری برگزار ‏شد، مشکلات مردم آن ولسوالی را استماع کرده و بخاطر حل آن به مسئولین مربوطه هدایت داد‎.
 
در این نشست محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، جلال الدین سعید ‏مشاور رئیس جمهور در امور صادرات میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، حاجی عبیدالله، رئیس اتاق های ‏تجارت و سرمایه گذاری نیمروز، همایون خواجه زاده معاون هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل و شماری از ‏تاجران و سرمایه گذاران کشور و سایر مقامات دولتی نیز اشتراک داشتند.‏
‏ ‏
رئیس جمهور، ضمن غمشریکی به مردم و بزرگان ولسوالی ارغنداب و قدردانی از تاجران ولایت کندهار به خاطر مساعدت های ‏شان به مردم این ولسوالی، به رئیس عمومی ادارۀ امور هدایت داد که برای پاکسازی ماین های جاسازی شده در ولسوالی ‏ارغنداب، با موسسات ماین پاکی صحبت و تفاهم واضح صورت گیرد. ‏
 
رئیس جمهور کشور به وزارت های زراعت، انکشاف دهات، صحت عامه، معارف، ارشاد، حج و اوقاف و وزارت دولت در ‏امور رسیدگی به حوادث و ادارۀ مستقل ارگان محل دستور داد که مشترکاً و در هماهنگی با والی کندهار، کمک ها و امور ‏بازسازی را انجام دهند‎.
 
رئیس جمهور، هدایت داد که با توزیع عادلانۀ کمک ها به بیجاشدگان، خانه های تخریب شدۀ مردم را دوباره بازسازی نموده و ‏ترتیب واضح کمک به آنان را بگیرند‎.‎‏ وی بخاطر جلوگیری از تکرار چنین رویداد ها، از بزرگان کندهار به ویژه ولسوالی ‏ارغنداب خواست تا با ادارات محلی به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی، همکاری نمایند‎.
 
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور صحبت ‏نموده و همدردی بخش خصوصی را با مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب ابراز داشت. وی از بسته های کمکی سکتور ‏خصوصی به مردم ارغنداب و ارائه خدمات رایگان صحی به ویژه مریضان عاجل این ولسوالی در شفاخانه مهمند کندهار یادآور ‏شده گفت که بسته های کمکی به ۱۶۵۰ خانواده این ولسوالی ترتیب شده و برای کمک های بیشتر نیز اطمینان می دهیم‎ که در این میان محترم محمد یوسف مهمند ضمن کمک برای 500 خانواده، وعده کمک برای 500 خانواده دیگر را نیز سپرده است.
 
‏ تاجران و سکتور خصوصی کشور که بسته های کمکی ذیل را به مردم ولسوالی ارغنداب نموده اند، وعده سپردند که به کمک ‏هایشان ادامه دهند:‏
• محترم حبیب گلزار برای 500 خانواده
• محترم محمد یوسف مهمند 500 ‏خانواده
• محترم همایون خواجه زاده 300‏خانواده
• محترم احمد شاه افغان 300‏ خانواده
• محترم میرویس کتوازی 200 ‏خانواده
• محترم محمد گردیزی 200‏ خانواده
• محترم احمد شاه حکیمی 200‏ خانواده
• محترم حاجی عبیدالله 200‏ خانواده
• محترم خیرالدین مایل 50 ‏خانواده