اشتراک هیات رهبری اتاق درکنفرانس انلاین تحلیل تجارت و سرمایه گذاری پس از شیوع ویروس کرونا ‏درترکمنستان

در این کنفرانس که ازسوی سفارت افغانستان در ترکمنستان تدویر یافته بود، محترمان شفیق الله عطایی ‏سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، جان آقا صادقی و بهادر خیرخواه اعضای هیات ‏مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان شماری از تاجرانی که با ترکمنستان معاملات ‏تجارتی دارند، اشتراک ورزیده بودند.‏
 
در نخست محترم خان ولی خان بشرمل سفیر افغانستان مقیم عشق آباد در مورد روابط تجارتی میان ‏ترکمنستان و افغانستان صحبت نموده، گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا معاملات تجارتی با ترکمنستان به ‏سطح خوبی قرار داشت اما در شرایط کنونی به جز واردات مواد نفتی در سایر بخش ها یک فروکش به ‏وجود آمده است که باید در زمینه بهتر شدن وضعیت تجارت، سکتور خصوصی افغانستان درهمکاری با ‏سفارت افغانستان مقیم ترکمنستان تلاش نماید که خوشبختانه حکومت ترکمنستان نیز آماده همکاری گردیده ‏است.‏
 
محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، حجم مبادلات تجارتی میان افغانستان و ‏ترکمنستان را نا متوازن خوانده افزود: باید در زمینه متوازن سازی مبادلات تجارتی از جانب سفارت ‏افغانستان و حکومت ترکمنستان توجه لازم صورت گیرد. وی مشکلاتی را که تاجران افغانستان در ‏ترکمنستان مواجه اند، مانند: عدم اجرای ویزه، تسلیم نه کردن مواد خریداری شده به وقت معین آن و جریمه ‏هایی که بالای اموال تاجران افغان ها وضع کرده اند، مطرح نموده و از مسئولان سفارت خواست در ‏زمینه حل این مشکلات تلاش نمایند.‏
 
آقای عطایی، در مورد تدویر نمایشگاه ها گفت: اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان آماده است که به ‏منظور معرفی اقلام تولیدی افغانستان 50 تا 60 غرفه از محصولات تولیدی اعضای خویش را در ‏نمایشگاه ترکمنستان به نمایش بگذارد و درمورد گسترش روابط تجارتی میان دو کشور، اتاق مشترک و یا ‏بزنس کنسل مشترک را با جانب ترکمنستان ایجاد نماید که قبلاً هم در زمینه روی تفاهمنامه کار صورت ‏گرفته است.‏
 
سرپرست ریاست هیات عامل اتاق افزود: اتاق تجارت وسرمایه گذاری آماده است که در زمینه صادرات از ‏مسیر ترکمنستان به روسیه و کشور های اروپای شرق نه تنها انگور و انار بلکه تمام محصولات افغانستان ‏را که در بازارهای آن کشور ها خرید داشته باشند، اعضای خویش را تشویق و کمک نماید.‏
 
در این کنفرانس اعضای هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری هر یک محترمان خانجان الکوزی، جان ‏آقا صادقی و بهادر خیرخواه مشکلات موجود و امکانات گسترش روابط تجارتی با ترکمنستان را مطرح ‏نمودند که از جانب آقای بشرمل و همکارانش در سفارت ضمن وعده همکاری قرار بر آن شد که سکتور ‏خصوصی کشور به ویژه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان یکجا با سفارت افغانستان در مورد ایجاد ‏یک شورای تجارتی و نهاد های مشترک تجارتی کار نمایند.‏