معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفیر افغانستان در هند پیرامون ایجاد تسهیلات ترانزیت و تجارت ‏گفتگو کرد

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نشست آنلاین را با محترم ‏فرید ماموندزی سفیر افغانستان در هندوستان، برگزار کرده و پیرامون ایجاد سهولت در روند ترانزیت و تجارت ‏بازرگانان با آن کشور، بحث و تبادل نظر نمود. ‏
 
در این دیدار که محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، رهبری اتاق کندهار و شماری از ‏بازرگانان میوه تازه اشتراک کرده بودند، در مورد چالش های که بازرگانان افغان در هنگام صادرات اموال تجارتی شان ‏به هندوستان روبرو اند بحث صورت گرفته و رهبری اتاق خواستار رسیدگی به آن شد.‏
 
آقای مهمند با ستایش از کارکرد سفیر افغانستان در هند، در مورد حل چالش های تاجران افغان که در بخش داد و ستد ‏بازرگانی با آن کشور مواجه اند، گفت: هنوز هم چالش های زیادی در قسمت ترانزت و تجارت، نبود اسکنرها برای چک ‏اموال صادراتی بازرگانان، نبود خدمات پولی و مشکلات در بخش حل منازعات بازرگانان افغان با تاجران هندی وجود ‏دارند که باید سفارت افغانستان در زمینه حل آن همکاری نماید تا به مُعضل تاجران افغان در بخش صادرات اموال ‏تجارتی با آن کشور پایان داده شود.‏
 
در این نشست، آقای میرویس هوتک به فراهم شدن تسهیلات بیشتر در بخش ویزای تجارتی تاکید کرده، افزود که بسیاری ‏از بازرگانان در این باره شاکی اند. وی خواستار همکاری سفارت افغانستان در این قسمت شده و ابراز امیدواری کرد که ‏به زودی به این مشکلات نیز رسیدگی شود.‏
 
رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار نیز در باره مشکلات شان در بنادر واگه و چابهار صحبت کرده و نبود ‏خدمات پولی و اسنکر را از جدی ترین موارد آن دانسته و خواستار حل این مشکلات شدند.‏
 
محترم فرید ماموند زی سفیر افغانستان در هندوستان، وعده سپرد که برای حل مشکلات بازرگانان گام های عملی ‏برداشته خواهد شد تا به مشکلات که بازرگانان از آن یاد کرده اند، رسیدگی شود.‏
 
آقای ماموندزی اطمینان داد که مشکلات یاد شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران را با نهاد ‏های ذیربط هندی در میان گذاشته و تلاش می کند که هرچه زودتر این مشکلات رفع گردد.‏
 
سفیر افغانستان در هند گفت: تلاش صورت گرفته است که بانک های خصوصی را به خاطر حل مشکلات خدمات پولی ‏بازرگانان تشویق نماید تا یکی از نمایندگی های شان را در این کشور ایجاد کنند.‏
 
آقای ماموندزی افزود که در قسمت اسکنر ها نیز با شماری از نهاد های مسوول در بندر واگه صحبت کرده اند که به ‏زودی این مشکل نیز حل خواهد شد.‏
 
در پایان این نشست سفیر افغانستان از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواست تا فهرست آن عده از شرکت های ‏را که با هندوستان داد و ستد بازرگانی دارند، با سفارت افغانستان در هند شریک سازد.‏