دیدار ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اتشه‎ ‎تجارتی موسسه‌ ریشه صلح (‏Roots of peace‏)

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل و محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اتشه تجارتی موسسۀ ریشه صلح ( ‏roots of peace‏) دیدار و گفتگو ‏کرده و خواستارهمکاری مشترک به منظور افزایش صادارات اموال تجارتی افغانستان به بیرون از کشور ‏شدند.‏
 
آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به آتشه تجارتی موسسه‌ ریشه صلح، درمورد کارکرهای اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معلومات ارایه کرده و افزود که اتاق تلاش می کند تا برای رشد و جلب ‏سرمایه گذاری ها درکشور، نشست های بین‌المللی را راه اندازی کند و برای آن عده از سرمایه گذاران که ‏علاقمندی برای سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشند، در تفاهم با دولت سهولت های را در اخذ ویزه ‏به آنان فراهم کند.‏
 
آقای عطایی هم چنان گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور درهمکاری با نهاد های ذیربط تلاش می ‏کند که سهولت های بیشتر را در بخش صادرات و واردات اموال تجارتی برای سرمایه گذاران فراهم نماید ‏و مشکلاتی که سد راه آنان وجود دارد برداشته شود.‏
 
آتشه تجارتی موسسۀ‌ صلح نیز گفت که این نهاد آماده همکاری بازاریابی در بخش رشد محصولات ‏زراعتی مانند: مصالح جات، جلغوز و برخی دیگر از اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای روسیه، ‏عربستان سعودی، هندوستان و شماری دیگراز کشورها می باشد.‏
 
او افزود که به منظور افزایش فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، یک مرکز آموزش تجارت ‏ایجاد می کنند تا امنیت غذایی، برنامه ریزی اقتصادی و محصولات را به تاجران و علاقمندان به سرمایه ‏گذاری ارایه کرده و نمایشگاه های تجارتی را در منطقه و جهان به منظور فراهم شدن سرمایه گذاری های ‏بیشتر و بازاریابی خوب در افغانستان فراهم نمایند.‏
 
‏ درپایان این نشست، آقایان عطایی و هوتک آماده گی خود را به نمایندگی از سکتورخصوصی اعلام کرده ‏و خواستار امضای تفاهم نامه‌ ای در این باره نیز شدند.‏