دیدار و گفتگوی هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری با سفیر ترکیه مقیم کابل

هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان هریک محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات ‏مدیره، محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، خان محمد سرفراز باز رئیس دارلانشای ‏هیات مدیره، ضیأ الدین اچکزی و احمد ضیأ عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره، میرویس هوتک ‏معاون مالی و اداری هیات عامل، شماری از اعضای هیات رهبری اتاق کابل و سرمایه گذاران کشور طی ‏نشستی که با محترم اوزهان آرطغرل‎‏ سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل در هوتل سرینای کابل برگزار ‏گردید، پیرامون تحکیم روابط تجاری – اقتصادی دو کشور وهمکاری های مشترک نظریات و پیشنها دات ‏شانرا مطرح نمودند.‏
 
درنخست محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به سفیر ترکیه ‏و سپاسگزاری از همکاری های مردم و حکومت آن کشور در زمینه توسعه برنامه های تجاری و حمایت ‏از پروسه صلح افغانستان، گفت: مردمان دو کشور دوست، از زمانه های خیلی دور حتی قبل از حکومت ‏شاه امان‌الله خان نیز با هم روابط دوستی، برادری و همکاری داشته اند و این بارهم درشرایط کنونی از ‏روند صلح برای افغانستان استقبال نموده میخواهند به افغان ها در آوردن صلح کمک کنند. وی در مورد ‏چالش های که فرا راه تجارت و روابط سکتور خصوصی از لحاظ تخنیکی با کشور ترکیه وجود دارند و ‏سبب میشوند که تاجران نتوانند به وقت و زمانش معاملات خود را انجام دهند به سفیر ترکیه توضیح داده ‏و خواهان همکاری ایشان در زمینه های متذکره گردید.‏
 
بعداً آقای عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، روابط میان دو کشور را دوستانه و تاریخی خوانده، ‏گفت: زمینه ها باید طوری مساعد شوند که متشبثین افغانستان بتوانند به سادگی با برادران ترکی شان ‏تجارت و معاملات خویش را انجام دهند. وی علاوه برحل مشکلات ویزه، خواهان برگزاری کنفرانس های ‏تجاری، نمایشگاه های مشترک، سرمایه گذاری های مشترک و دیدار های هیات تجارتی دوطرف از ‏سکتور های مختلف اقتصادی ترکیه و افغانستان شده و بر ایجاد اتاق تجارت مشترک میان دوکشور تأکید ‏نمود.‏
 
محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق، درمورد علایق دیرنه تجارتی میان ‏افغان ها و ترکها صحبت نموده، مارکیت های افغانستان را برای محصولات ترکی مساعد دانسته، افزود: ‏هرگاه موانع وچالش های که بر سر راه معاملات تجارتی وجود دارند برداشته شوند، ترک ها میتوانند ‏محصولات شان را جاگزین محصولات کشورهای دیگر در افغانستان بسازند، زیرا افغانستان عمدتاً یک ‏کشور مصرفی است.‏
در این نشست که سرمایه گذاران از سکتور های مختلف حضور داشتند، نظریات وپیشنهادات شان را با ‏سفیر ترکیه نیز درمیان گذاشتند.‏
 
آقای اوزهان ارطغرل سفیر ترکیه، پس از شندین نظریات اعضای رهبری اتاق، مردم افغانستان را دوست ‏دیرینه مردم ترکیه خوانده، گفت: بعضی از مشکلات در بخش های مختلف از جمله صدور ویزه وجود ‏دارند که مشکلات تخنیکی بوده و ما تلاش می نمائیم تا به این مشکلات مطابق قوانین وطرزالعمل های ‏موجود ترکیه رسیدگی کنیم. وی ضمن اطمینان از همکاری کشورش درمورد پروسه صلح، در مورد حل ‏مشکلات تاجران گفت: به زودی کنفرانس های آنلاین وحضوری را راه‌اندازی مینمایند تا سرمایه گذاران ‏و تاجران افغان بتوانند باهم موضوعات کاری شان را درمیان بگذارند.‏
 
اقای طغرل، اتاق تجارت وسرمایه گذاری را منبع معتبر برای معرفی اعضای سکتورخصوصی برای ‏دریافت ویزه خوانده گفت: با بخش روابط بین الملل اتاق روی میکانیزمی کار را آغاز مینمایند که تاجران ‏و سرمایه گذاران واقعی ویزه دریافت نموده و دیگر ویزه شان رد نگردد.‏
 
سفیر ترکیه یادآور شد که کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان حکومت افغانستان و ترکیه به ‏زودی ایجاد میگردد تا روی چگونگی گسترش همکاری های اقتصادی کار نمایند و به مشکلات موجود ‏رسیدگی شود.‏