دیدار سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس هیات مدیره اتاق تجارت افغانستان- امریکا

محترم شفیق‌الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم سلیمان لطفی، رئیس هیات مدیره اتاق تجارت افغانستان- امریکا (AACC) در دفتر کارش ملاقات کرده و روی برگزاری کنفرانس سالانه تواصل تجارتی اتاق افغانستان- امریکا و آمادگی این نشست بحث و تبادل نظر نمود.
 
در این نشست آقای عطایی از گسترش روابط تجارتی میان دوکشور ابراز خوشبینی کرده و تاکید نمود که تلاش صورت گیرد تا زمینه صادرات محصولات تجارتی افغانستان به بازارهای آن کشور فراهم گردد.
آقای عطایی افزود: اتاق تلاش می کند که در هماهنگی با حکومت و اتاق تجارت افغانستان_امریکا به زودی دهلیز هوایی را جهت صادرات محصولات تجارتی افغانستان ایجاد کرده و بازرگانان افغان را تشویق نمایند که محصولات تجارتی شان با معیارهای جهانی به آن کشور صادر کنند.
 
سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، هم چنان از کارکرد های اتاق تجارت افغانستان_ امریکا ستایش کرده و به همکاری های بیشتر این نهاد از بهر رشد و گسترش صادرات افغانستان به امریکا تاکید کرد.
محترم سلیمان لطفی نیز در این نشست با ابراز امتنان از همکاری نزدیک اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اتاق تجارت افغانستان_ امریکا، گفت که تلاش ها جریان دارد تا نشست کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان _ امریکا تا ماه سپتمبر سال جاری میلادی در امریکا برگزار شود.
 
آقای لطفی افزود: بازرگانان امریکایی را ترغیب می کنند تا از محصولات تجارتی افغانستان استفاده کرده و بازار خوبی را در آن کشور به وجود آورند. او گفت که برای بازرگانان افغانستان نیز زمینه حضور فراهم می شود، اما تاکید کرد که باید در این نشست با آمادگی کامل و با در نظر گرفتن معیار های تجارت جهانی حضور پیدا کنند تا افغانستان بتواند بازار خوبی برای محصولات صادراتی خود در امریکا پیدا کند.
 
در این نشست آقای لطفی درمورد نظریات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وعده همکاری داده گفت: قبل از برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی، زمینۀ کنفرانس های آنلاین و حضوری تاجران را در گروپ های کوچک هر سکتور مساعد میسازد.
 
در پایان این نشست، تصیم گرفته شد که در هماهنگی با این نهاد برای آن عده از بازرگانان افغان که علاقمندی تجارت با امریکا را دارند، توصیه شود تا جهت پیدا کردن مارکیت خوب برای اموال تجارتی شان و یا هم تأمین روابط تجارتی با بازرگانان امریکایی آمادگی داشته باشند تا اطمینان آنان را برای خریداری اموال تجارتی افغانستان و تامین روابط تجاری به دست آورند.