دیدار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گزاری افغانستان با هیات رهبری جدید کمیسیون مستقل ‏انتخابات

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان و محمد رسول فاریابی وکیل ‏ولایت فاریاب در ولسی جرگه با محترم‎ ‎اورنگ زیب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات در حالیکه ‏محترمان مولانا عبدالله معاون جدید و مسافر قوقندی منشی جدید کمیسیون حضور داشتند، در مقر آن ‏کمیسیون دیدار نمودند.‏
 
نخست برنامه های کاری کمیسیون و اقدامات اصلاحی روند عملیاتی برای انتخابات های پیشرو توسط ‏رئیس محترم کمیسیون مستقل انتخابات با آقای احمدیار رئیس عمومی اتاق و آقای فاریابی شریک ساخته ‏شد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت، به ویژه تمرکز روی پروسه انتخابات با استفاده از دستگاه های ‏بایومتریک واتکای بیشتر به تذکره الکترونیکی و همچنان اصلاح فهرست رای دهندگان در سیستم و ‏اندراج نام رای دهندگان از موضوعاتی بود که مورد دلچسپی آقای رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه ‏گزاری افغانستان قرار گرفت.‏
 
سپس محترم توکل احمدیار، ضمن ابراز تبریکی بابت تقرر آقای اورنگ زیب به عنوان رئیس جدید و آقای ‏مولانا عبدالله به حیث معاون جدید کمیسیون مستقل انتخابات، از حمایت و پشتیبانی اتاق تجارت وسرمایه ‏گزاری افغانستان به عنوان نماینده واقعی سکتور خصوصی کشور خاصتاً تاجران، سرمایه گذاران و ‏متشبثین خصوصی ازهمه برنامه های اتخاذ شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به هیات رهبری ‏کمیسیون اطمینان داد‎.
 
متعاقباً محترم محمد رسول فاریابی وکیل ولایت فاریاب در ولسی جرگه با تائید و استقبال از طرح های ‏جدید و ابتکارات کاری رهبری کمیسیون، از شریک سازی همه کارکرد های تازه کمیسیون مستقل ‏انتخابات با نمایندگان مردم در خانه ملت وعده همکاری سپرد‎.