راه های مواصلاتی بنادر آقینه و حیرتان در نتیجۀ تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران کشور باز شد

راه های مواصلاتی بنادر آقینه مزار شریف و حیرتان مزار شریف که از مدت دو هفته به اینسو در اعتراض به رهایی عبدالروف جان کودک ربوده شده از سوی اختطاف چیان توسط مردم ولایت های شمال کشور، مسدود گردیده بود؛ به اثر سعی و تلاش محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رهبری اتاق صنایع و معادن و سایر اعضای رهبری و تاجران اتاق بلخ، امروز به روی ترافیک و رفت کالا های تجارتی دوباره باز شد.
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از این اقدام انسان دوستانه بزرگان و متنفذین منطقه که حاضر شدند به خاطر رفع مشکلات مردم بنادر و شاهراه را به روی ترافیک و عبور و مرور کالا های تجارتی باز کنند، ابراز سپاس و امتنان می نماید.