در مورد پایان یافتن اعتصاب شرکت های ترانسپورت زمینی و باز شدن شاهراه ها به روی کالاهای ‏تجارتی کشور!‏

از آغاز اعلام اعتصاب شرکت های ترانسپورت زمینی که بنا بر مشکلات ایجاد شده از سوی وزارت ‏ترانسپورت و همچنان اخاذی های گوناگون در مسیر شاهراه ها که از مدت بیش از20 روز به این طرف ‏ادامه داشت، بازار های کشور با قلت مواد خوراکی و افزایش قیم مواجه گشت.‏
 
در نتیجۀ تلاش های پیهم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بلاخره شام مورخ اول حوت سال روان ‏دولت افغانستان حاضر شد تا در قسمت رفع مشکلات شرکت های ترانسپورت زمینی مذاکره نماید و این ‏امر سبب شد این مشکلات تا حدی حل شده و باور مند هستیم نرخ مواد نفتی و گاز مایع و همچنان مواد ‏خوراکی به زودی به حالت اولی برمی گردد. ‏
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن ابراز سپاس و قدردانی از این اقدام نیک شرکت های ‏ترانسپورتی و تاجران کشور، از مقام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضامند است که در ‏قسمت رفع مشکلات شرکت های ترانسپورت زمینی و اخاذی گوناگون در مسیر شاهراه ها اقدامات جدی را ‏روی دست گیرد.‏
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بسته بودن صرافی های کشور نیز نگرانی خویش را ابراز ‏داشته و از مقام رهبری دولت می خواهد به مشکلات آنان نیز رسیدگی نماید. همچنان در پیوند به آتش ‏سوزی گمرک اسلام قلعه خواهان بررسی همه جانبه در قبال این رویداد بوده و از مقام رهبری دولت می ‏خواهد که ضمن بررسی کامل این رویداد به متضررین آتش سوزی مذکور جبران خسارات صورت گیرد.‏