تاجران و اعضای سکتور خصوصی طی کنفرانس خبری خواهان جبران خسارات وارده در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه، از سوی حکومت شدند

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره، نصیر احمد عرب معاون خدماتی هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارلانشای هیات مدیره، شرین آغا سخی رییس مالی هیات مدیره، انجنیر سید‌جاوید برهان رییس روابط بین‌الملل هیات مدیره، محمد گردیزی، ذکریا بریالی، ضیاء الدین اچکزی، محمد داود یوسفزی و احمد شکیب احمدیار از اعضای هیئت مدیره‌ی اتاق، در یک نشست خبری که با حضور رسانه های داخلی و بین المللی برگزار شد، نگرانی خود را در قسمت سهل انگاری مسوولان حکومتی در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه و خسارات ناشی از آن ابراز داشته و خواهان جبران خسارات وارده به بازرگانان و متضررین این اتش سوزی گردیدند.
 
هیات رهبری اتاق، علت این آتش‌سوزی را ناشی از عدم موجودیت زیر ساختارها، زمانگیر بودن طی مراحل اموال گمرکی و عدم ارایه خدمات در خصوص ترخیص اموال، فساد گسترده در گمرک، بی اعتنای و عدم توجه به اموال تاجران، طویل بودن پروسه های تست و تثبیت کیفیت مواد که باعث توقف های طولانی میشوند، دانستند.
 
آقای خیرالدین مایل در این نشست با انتقاد از بی توجهی حکومت در قسمت برداشتن مشکلات بازرگانان در بندر حیرتان که هم اکنون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، هشدار داد اگر رهبری حکومت در این باره اقدامات به موقع و جدی را انجام ندهد، احتمال تکرار رویداد آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه در این بندر نیز می باشد که عواقب آن به دوش حکومت و مسوولان ذیربط خواهد بود.
وی با اشاره به آتش گرفتن گمرک اسلام قلعه، گفت که این همه ناشی از بی توجهی حکومت به بخش سکتورخصوصی است و حکومت با وجود که تجربه تلخ این گونه آتش‌سوزی را در گمرک سپین بولدک داشت، اما نتوانست از این آتش‌سوزی جلوگیری و یا هم آن را مهار کند.
 
محترم خان محمد سرفراز باز، با نگرانی از اوضاع ناهنجار تجارتی در کشور گفت: نزدیک به ده روز می شود که شورای صرافان کشور به خاطر تصمیم اخیر بانک مرکزی برای وضع محدویت ها در برابر صرافان اعتصاب کاری کرده اند، اما تا اکنون هیچ گونه برنامه‌ی برای بازگشایی کاروبار صرافان از سوی حکومت روی دست گرفته نشده است و ادامه‌ی این وضعیت سکتورخصوصی را با دشواری های زیاد مواجه می سازد.
 
آقای باز، هشدار داد که اگر حکومت به خواست های این صرافان توجه نکند، دست از این اعتراضات مدنی شان برنخواهد داشت و ادامه‌ی این وضعیت به پیکر اقتصاد نیم جان افغانستان صدمه جدی میزند.
 
محترم سید زمان هاشمی، با انتقاد از حکومت به خاطر ناتوانی در جلوگیری از آتش‌سوزی اسلام قلعه هرات که صدها میلیون دالر برای سکتورخصوصی کشور زیان وارد کرده است افزود: بی برنامه گی حکومت در قسمت حل طی مراحل گمرکی و مالیه دهی بازرگانان، آلوده بودن دستان شماری از کارمندان دولتی در گمرکات و ترازو ها به فساد، از جدی ترین عامل این رویداد دانسته می شوند.
 
رئیس هیات عامل اتاق با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده تاکید کرد، حکومت همان گونه که برای گرد آوری مالیه و عواید گمرکی اموال تاجران دست به کار می شود، باید برای جبران خسارات آنعده از تاجرانی که در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه متضرر شده اند اقدام جدی نماید؛ درغیرآن این رویداد تاثیرات سؤ بالای اقتصاد شهروندان وسکتور خصوصی خواهد گذاشت که عواقب ناگواری را در برابر فعالیت های اقتصادی کشور در پی دارد.
او هم چنان نبود امنیت، فراهم نشدن تسهیلات برای بازرگانان را از جدی ترین چالش ها در برابر کاروبار آنان دانست که حکومت به آن تعهد سپرده، اما تا کنون جامه عمل نپوشیده است که به گفته وی: همه روزه بازرگانان زیادی بابت این موضوع شکایت شان را با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شریک می سازند.
 
در پایان این نشست، رئیس هیات عامل اتاق یک بار دیگر از حکومت خواست تا به مشکلات ترانسپورتی و صرافان که از چندی بدینسو با مشکلات زیادی روبرو هستند توجه کرده و گام های عملی را در راستای برداشتن این چالش ها روی دست گیرد تا بیشتر از این سرمایه گذاران با دلسردی مواجه نشوند و روند داد و ستد بازرگانی بیشتر از این با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای آسیای میانه آسیب پذیر نگردد.