جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی برگزار شد

جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی به ریاست محترم استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته، اشتراک محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره و محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همچنان تعدادی از مسئولان ادارات حکومتی، بعد از ظهر امروز در قصر صدارت عظمی برگزار شد.
 
در این جلسه، گزارش اداره لوی څارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد رسیدگی به قضایای اختطاف اعضای سکتور خصوصی، گزارش جلسات ولایتی کمیته های فرعی مصئونیت سکتور خصوصی، بررسی شکایات صرافان از لغو جواز خدمات پولی انفرادی( صرافی) و مشکلات امنیتی تاجران جلغوزه ولایت خوست و پکتیا در مسیر کابل- خوست و پکتیا بررسی شد.
 
نماینده لوی سارنوالی در این جلسه گزارش اجراآت این اداره را در مورد رسیدگی به قضایای اختطاف اعضای سکتور خصوصی ارائه کرد و گفت که تا 25 عقرب 1399 به تعداد 219 قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی به لوی سارنوالی رسیده که شماری از آنها در مرحله تعقیب، شماری در مراحل محاکماتی و شماری از پرونده‌ها نیز نهایی شده و برای متهمین مجازات تعیین شده است.
 
در این جلسه نماینده ریاست عمومی امنیت ملی گزارش داد که از تاریخ 1/1/1399 تا تاریخ 11/11/1399 به تعداد 102 قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی در این اداره ثبت شده که 26 قضیه در کابل و 76 قضیه در ولایات اتفاق افتاده است.
 
وی افزود که در ارتباط به این قضایا 59 نفر متهم بازداشت شده‌اند و 101 نفر از نزد اختطافچیان شامل 24 تن در کابل و 77 تن در ولایات آزاد شده‌اند. به گفته نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، در حال حاضر دو نفر در کابل و 9 نفر در ولایات در قید اختطافچیان هستند که تلاش برای رهایی آنها جریان دارد.
 
محترم سید زمان هاشمی، در رابطه به مشکلات سکتور خصوصی به ویژه مشکل 11 تانکر گازمایع که از دونیم سال به اینسو متوقف مانده و دیمریج آن بالای تاجر افزون می گردد، صحبت نموده و خواهان تعیین سرنوشت تانکر های متوقف شده گردید که استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور به ادارات مربوط برای رسیدگی به مشکل مذکور هدایات لازم را داد.
 
آقای هاشمی، همچنان مشکلات امنیتی تاجران جلغوزه و زعفران را در مسیر شاهراه و میدان های هوایی مطرح نموده افزود که جلغوزه و زعفران از تولیدات استراتیژیک و صادراتی افغانستان بوده که حکومت باید تسهیلاتی را در راستای صادرات شان فراهم نماید. در این رابطه فیصله شد که تاجران جلغوزه و زعفران مشکلات خود را به صورت مکتوب و با اسناد، به کمیته ارائه کنند تا از طریق مراجع مربوطه پی‌گیری شود.
 
نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که فعالیت کمیته‌های فرعی در ولایات باعث شده که اکثر مشکلات سکتور خصوصی در ولایات مربوطه حل شود. وی افزود در جلسات کمیته‌های ولایتی موضوعاتی همچون تأمین امنیت پارک‌های صنعتی، جلوگیری از وارد کردن کالاهای قاچاق، جلوگیری از صادرات داغمه های فلزی، تامین برق، رسیدگی به مشکلات تاجران در گمرکات و تعیین سرنوشت 11 تانکر گاز که از دو سال به این سو در ولایت هرات متوقف بود، مطرح شده است.
 
در جلسه امروز کمیته مصئونیت سکتور خصوصی همچنین مشکلات صرافان از لغو جواز خدمات پولی انفرادی، مورد بحث قرار گرفت. نماینده‌های سکتور خصوصی در این جلسه دیدگاه صرافان را در این مورد مطرح کردند و خواستند که یک جلسه با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، نماینده وزارت صنعت و تجارت با نمایندگان اتحادیه صرافان کشور گرفته شده و پیشنهادات آنها شنیده شود.
 
استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری هدایت داد که برای رسیدگی فوری به مشکلات صرافان کشور فردا یک جلسه تحت ریاست وی و با حضور سرپرست د افغانستان بانک، نماینده اتاق صنعت و تجارت، نماینده‌های اتاق‌های مختلف سکتور خصوصی و نماینده‌های اتحادیه صرافان برگزار شده و راجع به مشکلات به وجود آمده بحث شود.
 
شماری از اعضای سکتور خصوصی در جلسه امروز کمیته از تهدیدهای تلفنی شکایت کردند و گفتند که در این اواخر این تهدیدها افزایش یافته است و خواستار توجه و رسیدگی به این موضوع هستند.
استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور به ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله هدایت داد که این موضوع را پی‌گیری کنند.