برگزاری نخستین نشست آنلاین و معرفی اقتصاد نوین بارتر در همکاری با سفارت افغانستان در استرالیا از ‏سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور

نخستین نشست آنلاین و معرفی اقتصاد نوین بارتر به ابتکار سفارت افغانستان در استرالیا و اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان، برگزار‎ ‎شد. این نشست که درتالارکنفرانس های اتاق برگزار گردید، محترمان ‏محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره‌، سیدزمان هاشمی رییس هیات عامل، شفیق الله عطایی معاون ‏پالیسی و تخنیکی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شماری از بازرگانان اشتراک ورزیده و محترم ‏وحیدالله ویسی سفیرافغانستان در استرالیا، محترم فیض الله ذکی سفیرافغانستان در اندونیزیا و شماری از ‏نمایندگان دولتی و کارشناسان اقتصادی به گونه آنلاین در مورد به وجود آمدن اقتصاد نوین ‏بارتردرافغانستان شرکت کرده، بحث و تبادل نظر کردند.‏

آقای هاشمی، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست گفت که افغانستان در سال های پسین ‏تجربه‌ اقتصاد نوین بارتررا داشته است و این روند باید درچارچوب اصولی و قانونی تقویت بیشتر یابد.‏
وی تاکید کرد که رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان مستلزم اقتصاد نوین بارتر به گونه پیشرفته آن است و ‏حکومت باید در این قسمت توجه‌ بیشتررا در راستای شگوفایی اقتصاد نوین بارتر در هماهنگی با کشورهای ‏که در این بخش از تجارب کافی برخوردار هستند، نماید. وی افزود: حکومت در هماهنگی با نهاد های ‏دیپلوماتیک که در کشورهای دارای اقتصاد نوین بارترفعالیت می کنند یکجا برای کارشیوه‌ی کارسازبرای ‏اقتصاد نوین بارتر با توجه به شرایط افغانستان کار نمایند و این می تواند برای مردم افغانستان سود بیشتر ‏داشته باشد.‏

آقای هاشمی تاکید کردکه این کارشیوه اقتصادی می تواند راه حل بنیادی برای تقویت اقتصاد افغانستان باشد ‏و لازم است در گام های بعدی گروه کاری مشترک از نهاد های تاثیرگذار دولتی و سکتورخصوصی به خاطر ‏ترویج اقتصاد بارتر اقدام نمایند تا سهولت های بیشتر در روند تجارت افغانستان در سطح منطقه و جهان رو ‏نما شود.‏

محترم وحید الله ویسی سفیرافغانستان دراسترالیا نیز از آمادگی سفارت افغانستان در انتقال تجارب اقتصاد ‏بارتراطمینان داده و تاکید کرد که اقتصاد نوین بارتر می تواند برای کشورهای مشمول افغانستان که ‏سرشاراز منابع طبیعی هستند سود آور باشد و باید از این فرصت استفاده بهینه صورت گیرد.‏

او در ادامه‌ی سخنانش هرچند روابط تجارتی میان استرالیا و افغانستان را در چند سال اخیر اندک دانست، ‏اما ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ی نزدیک دو کشور بتوانند با کار های عملی برای بلند بردن میزان ‏تجارت شان اقدامات شایان انجام دهند.‏

در همین حال، محترم فیض الله ذکی سفیرافغانستان در اندونیزیا نیز با اشتراک در این نشست، از تجارب خوب ‏اقتصاد نوین بارتر در راستای تقویت اقتصاد آن کشور یاد آوری کرده و تاکید نمود که اندونیزیا علاقمند است ‏تا با استفاده از اقتصاد بارتر وارد معامله تجارتی با افغانستان شود که این می تواند برای حکومت و مردم ‏افغانستان یک دستاورد بزرگ دانسته شود. وی ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان مسوده‌ی را که از ‏سوی اندونیزیا به منظور دادوستد بازرگانی به گونه‌ی اقتصاد نوین بارتر فرستاده به تفاهم رسیده و آن را ‏امضاء کند.‏

در پایان این نشست، محترم ساویز ساویزیار آگاه مسایل اقتصاد نوین بارتر گفت که اقتصاد نوین بارتر یک فرصت ‏خوب برای آن عده از کشورهای دانسته می شود که از منابع طبیعی خوب مانند افغانستان برخوردار هستند. ‏او افزود که افغانستان با استفاده از اقتصاد نوین بارتر می تواند داد و ستد بازرگانی قانونمند را با استفاده ‏از یک چارچوب اصولی با چین داشته باشد و این راهکار می تواند تسهیلات بیشتری را برای بازرگانان و ‏روابط مستقیم میان آنان فراهم نماید.‏