گروه کاری بهبود تجارت در افغانستان افتتاح شد

گروه کاری بهبود تجارت در افغانستان تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و با اشتراک‎ ‎محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نمایندگان نهادهای دولتی و ‏سکتور خصوصی، نمایندگان شرکت های صنعتی- تولیدی و تجارتی و نهادهای بین المللی؛ روز چهارشنبه ۸ دلو سال ‏روان افتتاح و به کارش آغاز کرد‎.‎
 
محترم نثاراحمد غوریانی، با اشاره به تاثیرات زیانبار گسترش ویروس کرونا، گفت: گسترش ‏ویروس کرونا در جهان به ویژه افغانستان نه تنها بر زندگی اجتماعی تاثیرات ناگواری بر جای گذاشت، بلکه روند ‏فعالیت های اقتصادی، تجارتی- ترانزیتی و صنعتی را نیز مختل ساخت‎.‎
 
آقای غوریانی افزود: وزارت صنعت و تجارت، گروه کاری بهبود تجارت را به منظور تسهیل و حمایت از انکشاف ‏سکتور خصوصی، تشخیص چالش ها و فرصت های موجود در راستای رشد سکتور خصوصی و ارائه راه حل های ‏مناسب، عملا ایجاد کرده است.‏
 
محترم سید زمان هاشمی، ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از کارکردهای آقای غوریانی وزیر صنعت و تجارت ‏کشور به ویژه از همکاری و رابطه خوب وی با سکتور خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نقش ‏ایشان را در راستای حل مشکلات سکتور خصوصی منجمله ایجاد تسهیلات و رفع چالش های ترانزیت و تجارت ‏افغانستان با کشور های همسایه و منطقه در شرایط دشوار گسترش ویروس کرونایی مهم توصیف کرد. ‏
 
آقای هاشمی، بر بازاریابی تولیدات و محصولات افغانستان در کشور های خارجی تاکید ورزیده و از وزارت های ‏مالیه، زراعت و صنعت و تجارت خواستار همکاری و ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه ترانزیت و تجارت در سطح ‏منطقه و جهان گردید. وی هماهنگی و همکاری بیشتر میان سکتور خصوصی و ارگانهای ذیربط حکومتی را در ‏گسترش تجارت، جلب سرمایه گذاری ها و توسعه اقتصادی کشور مهم و الزامی دانست.‏
‎ ‎
این گروه کاری که تحت رهبری وزارت صنعت و تجارت فعالیت می کند، جلسات منظم ماهوار را با سکتور ‏خصوصی، نمایندگان نهادهای مالی، وزارت خانه/ ادارات دولتی در انکشاف سکتور خصوصی و نهادهای بین المللی ‏برگزار و گزارش آن را به شورای عالی اقتصادی ارایه می کنند‎.‎
 
از سوی دیگر نمایندگان سکتور خصوصی و شرکت های صنعتی- تولیدی و تجارتی که عضو این گروه کاری می ‏باشند، می گویند حمایت از فعالیت های آنها می تواند بهبود سطح تولیدات و افزایش حجم صادرات را در قبال داشته ‏باشد‎. ‎
 
در همین حال نهادهای بین المللی تمویل کننده این برنامه می گویند که آنان حاضرند، وزارت صنعت و تجارت و ‏سکتور خصوصی را به هدف بهبود وضعیت صنعت و تجارت افغانستان در عرصه های مختلف همکاری و شرکت ‏های که از بحران جهانی ویروس کرونا آسیب دیده اند کمک های تخنیکی و مالی نمایند‎.‎
 
این گروه کاری در 5 زون مهم اقتصادی، صنعتی- تجارتی کشور روی سکتورهای قالین، زعفران، کشمیره، سنگ ‏های قیمتی، نیمه قیمتی و جواهرات کار کرده و زمینه های لازم را برای بهبود و افزایش سطح تولید، بسته بندی و ‏صادرات آن فراهم می کند‎