ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفیر جدید هند در افغانستان

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با آقای رودریندرا تاندون سفیر جدید هندوستان مقیم کابل و اتشه تجارتی سفارت مذکور ملاقات کرده و در مورد توسعه روابط تجارتی و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.
 
آقای هاشمی، در رابطه به بندر چابهار و مشکلات آن صحبت نموده و به خاطر رشد و توسعه این بندر خواهان سرمایه گذاری بیشتر هندوستان گردید. وی در مورد بندر واگه و مشکلاتی که فراراه بازرگانان افغان وجود دارد یادآور شده و خواهان رسیدگی به مشکلات آنان گردید.
 
همچنان آقای هاشمی در مورد مشکلات صدور ویزه برای تاجران افغان یادآور شده و خواستار تسهیلات بیشتر ویزه برای آنان شد. وی در مورد سیستم جدید دیتابس اتاق و صدور تصدیق نامه مبدا که به شکل آنلاین از طرف اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صادر می شود به سفیر هند نیز معلومات ارائه نمود.
 
سفیر هند با ابراز خرسندی از این ملاقات، ضمن وعده هرنوع همکاری در جهت رفع مشکلات بازرگانان به خصوص در بخش صدور ویزه، از رئیس هیات عامل اتاق خواست تا طرح های مشخص خود را جهت رسیدگی به مشکلات بازرگانان با سفارت هند شریک سازد.