ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفیر بیلاروس ‏در افغانستان ‏

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات ‏عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ‏محترم اولیگ ایوانوف سفیر غیر مقیم بیلاروس در افغانستان در هوتل کابل سرینا ملاقات ‏کرده و در مورد تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با کشور بیلاروس و همکاری های ‏مشترک بحث و تبادل نظر نمودند‎.
 
آقای هاشمی، از روابط تجارتی به ویژه امضای تفاهمنامه مشترک میان اتاق های تجارت ‏دو کشور در سال 2017 یادآور شده افزود: با وجود امضای تفاهمنامه مشترک متأسفانه ‏مواد این تفاهمنامه تا کنون جنبه عملی به خود نگرفته، هیچگونه کنفرانس و نمایشگاه ‏مشترک برگزار نشده و تبادل ارقام تجارتی نیز صورت نگرفته است. وی میزان تجارت ‏میان دو کشور را نا چیز خوانده و ضمن تأکید روی برگزاری کنفرانس های تواصل ‏تجارتی و تدویر نمایشگاه ها و تفاهمنامه های مشترک تجارتی، آنرا یک ضرورت جهت ‏توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور دانست.‏
 
رئیس هیات ‏عامل اتاق، مشکلات صدور ویزه برای بازرگانان افغان و مشکلات ‏ترانسپورتی و ترانزیتی با کشور های مسیر افغانستان الی بلاروس را از چالش های دیگر ‏فرا راه تجارت دو کشور نامیده و بر امضای موافقتنامه های ترانسپورتی و ترانزیتی دو ‏جانبه و چند جانبه میان این کشور ها تأکید ورزید.‏
 
محترم اولیگ ایوانوف، ضمن یادآوری از برگزاری جلسه قبلی کمیسیون مشترک دو ‏کشور در ماه اپریل سال گذشته در افغانستان، از تدویر جلسه بعدی این کمیسیون در اپریل ‏سال 2021 در شهر مینسک بلاروس که شامل نماینده های دولتی و خصوصی دو کشور ‏خواهد بود اطمینان داده و از رئیس هیات عامل اتاق و هیات تجارت افغانسنان دعوت به ‏عمل آورد تا در این نشست اشتراک نموده و روی فرصت های موجود سرمایه گذاری در ‏افغانستان و توسعه روابط تجاری بحث صورت گیرد. وی از همکاری همه‌جانبه خود به ‏خصوص در زمینه صدور ویزه و برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های مشترک وعده ‏سپرد.‏
 
قابل یادآوریست که مجموع تجارت میان افغانستان با بیلاروس حدود یک میلیون و هشتاد هزار دالر ‏امریکایی بوده که از آنجمله صادرات به بیلاروس حدود 80 هزار دالر شامل اقلام مختلف و واردات از ‏آنکشور حدود یک میلیون دالر شامل تراکتور و سایر اقلام می باشند.‏