ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رئیس عمومی و معین تخنیکی اداره ملی ‏استندرد (انسا)‏

محترمان توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، سلطان محمد صافی معاون سرمایه ‏گذاری اتاق، سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره اتاق، آذرخش حافظی و داود یوسفزی ‏اعضای هیات مدیره، سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق و شماری از بارزگانان و سرمایه گذاران روز ‏سه شنبه مورخ 22 میزان سال جاری با محترمان عزیز احمدزی رئیس عمومی اداره ملی استندرد (انسا) و ‏خواجه جاوید صدیقی معاون این اداره در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ملاقات کرده و در مورد مشکلات ‏سکتور خصوصی و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم توکل احمدیار، ضمن اظهار خوش آمدید و تبریکی بابت تقرر آقای احمدزی به حیث رئیس جدید اداره ‏ملی استندرد، روی مشکلات بازرگانان وارد کننده در بنادر کشور صحبت نموده و از رهبری جدید اداره ملی ‏استندرد خواست تا در رابطه به مشکلات موجود بازرگانان در قسمت تست لابراتواری در مطابقت با استندرد ‏های منطقوی توجه لازم نماید. وی از همکاری همه‌جانبه اتاق با اداره ملی استندرد به خاطر رسیدگی به ‏مشکلات بازرگانان و تطبیق استندرد ها، اطمینان داد.

محترم سلطان محمد صافی، از فساد موجود در اداره ملی استندرد به ویژه در زمان رهبری قبلی این اداره ‏یادآور شده و ابراز امیدواری کرد با ایجاد رهبری جدید از فساد موجود در این اداره و اخذ فیس بالا در تست ‏های لابراتواری جلوگیری به عمل آید.
 ‏
محترم سید زمان هاشمی، در مورد مشکلات بازرگانان در بنادر کشور به ویژه در رابطه به موضوعات ‏استندرد از قبیل تست لابراتواری مواد ساختمانی، مواد نفتی و سایر موارد دیگر که باعث ایجاد مشکلات برای ‏بازرگانان کشور شده است صحبت نموده و ضمن نا متوازن دانستن بعضی از اقلام وارداتی خواهان رسیدگی ‏به مشکلات وارد کنندگان مطابق استندرد های منطقوی گردید.

محترم آذرخش حافظی، از بالا بودن فیس تست لابراتواری مواد وارداتی با توجه به اقتصاد پایین مردم کشور ‏انتقاد نموده و خواهان توجه مسئولان اداره ملی استندرد در مورد کیفیت مواد وارداتی از جمله نفت و گاز مایع ‏گردید.‏
همچنان محترمان سید جاوید برهان، محمد داود یوسفزی و شماری از بازرگانان کشور در رابطه به مشکلات ‏موجود در بنادر افغانستان صحبت نموده، نظریات و پیشنهادات خویش را جهت رفع مشکلات موجود ارائه ‏داشتند.‏
محترم عزیز احمدزی، از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به خاطر برگزاری این نشست تشکر نموده ‏پس از شنیدن نظریات هیات رهبری اتاق و مشکلات مطرح شده از سوی بازرگانان کشور، تعهد سپرد که ‏رهبری جدید اداره ملی استندرد جهت رفع کاستی ها و رسیدگی به مشکلات موجود تلاش نموده و در این ‏راستا خواستار همکاری بیشتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری و بازرگانان کشور با اداره ملی استندرد گردید.‏