اعضای هیات رهبری اتاق با رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان و شماری از رؤسای بیمارستان‌های ‏خصوصی دیدار و گفتگو نمودند

محترمان سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، احمد ضیا عظیمی شینوزاده رئیس ‏کمیته صحت اتاق و عضو هیات مدیره، شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق با رئیس انجمن ‏شفاخانه‌های خصوصی افغانستان و شماری از رئیسان بیمارستان‌های خصوصی از بهر حل مشکلات و چالش ها در ‏برابر کاروبار شان بحث و تبادل نظر نمودند‎.‎

این نشست که به روز سه شنبه مورخ 22 میزان سال جاری در تالار کنفرانس های اتاق برگزار شد، محترم داکتر ‏فردین غرمان رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان و شماری دیگر از رؤسای بیمارستان های خصوصی، ‏دانشگاه ها و مکتب های خصوصی کشور، بلند بودن مالیات، مشکلات در گمرک ها به خاطر وارد کردن تجهیزات ‏طبی، بلند بودن صرفیه برق، تاخیر در طی مراحل بررسی اسناد مالیاتی و مشکلات در گرفتن جواز سلاح برای تأمین ‏امنیت جان و مال شان را از جدی ترین مشکلات سد راه فعالیت شان دانسته و از اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور ‏خواستند تا مشکلات آنان را مانند همیشه با مقام های ذیربط حکومت در میان گذاشته و راه حل مناسب را جستجو ‏نمایند‎.‎

آنان هم چنان تاکید کردند که در چند سال پسین توجه کمتری در بخش صحت و فراهم شدن تسهیلات در این سکتور از ‏سوی حکومت انجام شده است و باید برای تشویق سرمایه گذاران دراین بخش، توجه جدی صورت گیرد‎.‎ در این نشست هم چنان، آقای"صافی" به رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان و رؤسای شفاخانه های ‏خصوصی و مکتب ها اطمینان داد که برای حل مشکلات آنان توجه جدی انجام می شود و اتاق این موضوع را با مقام ‏های ذیربط حکومت در میان می گذارد‎.‎

آقایان شینوزاده رئیس کمیته‌ی صحت اتاق و عطایی معاون هیات عامل نیز تاکید کردند که لازم است اعضای ‏انجمن شفاخانه های خصوصی یک نماینده را به خاطر پیگیری مشکلات شان تعیین نموده و هم چنان مشکلات موجود ‏این سکتور را به گونه ی کتبی با اتاق شریک سازند تا اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هماهنگی بهتر بتواند ‏مشکلات یاد شده را با مقام های ذیربط حکومت شریک ساخته و در جهت رفع آن همکاری نماید‎