کمیته تخصصی تانک داران تیل و گاز مایع اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان افتتاح شد

کمیته تخصصی تانک داران تیل و گاز مایع اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی محفلی توسط ‏محترم توکل احمدیار رئیس ‏عمومی اتاق، با حضور داشت محترم خانجان الکوزی و محترم محمد داود ‏یوسفزی اعضای هیات مدیره اتاق، محترم شفیق‌الله عطایی سرپرست ریاست هیات ‏عامل اتاق، رئیس و ‏شمار زیادی از اعضای اتحادیه تانک داران تیل و گاز مایع افتتاح شد.

محترم توکل احمدیار، افتتاح کمیته تخصصی تانک داران تیل و گاز مایع اتاق را یک گام مهم در جهت ‏کاهش مشکلات این سکتور و همچنان عرضه خدمات بهتر برای مردم دانست. وی اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری افغانستان را خانه مشترک تمامی تاجران، ‏سرمایه‌گذاران و اعضای سکتور خصوصی توصیف ‏کرده، وعده سپرد که رهبری اتاق هرنوع همکاری لازم را در جهت هماهنگی بهتر برای رفع مشکلات ‏آنان، میان کمیته تخصصی تانک داران تیل و گاز مایع اتاق و ارگانهای مربوط حکومت انجام خواهد داد تا ‏باعث رشد این سکتور و عرضه خدمات بهتر در سراسر کشور گردند.

محترم خانجان الکوزی، از عرضه خدمات خوب و باکیفیت توسط تانک داران تیل و گاز مایع به ویژه ‏سهولت های را که آنان در مسیر شاهراه های کشور برای مسافرین و مردم ایجاد کرده اند یادآوری کرده ‏افزود: "تانک داران تیل و گاز مایع بخش عمده سکتور خصوصی را تشکیل می دهند که بدون عرضه ‏خدمات این سکتور فعالیت سایر سکتورها نا ممکن خواهد بود‎‏"‏.

محترم شفیق‌الله عطایی، در مورد نقش کمیته های تخصصی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ‏صحبت نموده گفت: "کمیته های تخصصی اتاق به این منظور ایجاد شده است که متشکل از اقشار و ‏اصناف مختلف سکتور خصوصی بوده و می توانند تمامی مشکلات و پیشنهادات آنانرا از طریق اتاق و ‏هیات رهبری آن با مسئولان ذیربط حکومت در میان گذاشته و جهت رفع مشکلات و عرضه خدمات بهتر ‏شان تلاش نمایند."

محترم حاجی ذبیح‌الله رئیس اتحادیه تانک داران تیل و گاز مایع، از همکاری هیات رهبری اتاق در مورد ‏شامل ساختن این بخش در جمع کمیته های تخصصی اتاق اظهار سپاس و امتنان نموده، ابراز امیدواری ‏کرد که در هماهنگی و همکاری با اتاق بتوانند مشکلات موجود بر سر راه کاروبارشان را رفع نمایند.

در این محفل، تا زمان برگزاری انتخابات هیات رهبری این کمیته، محترم حاجی ذبیح‌الله به حیث رئیس ‏مؤقت و محترمان حاجی مومن، حاجی مسعود و حاجی شاه ربانی به عنوان معاونین و الله محمد احمد‌زی ‏به حیث منشی کمیته تخصصی تانک داران تیل و گاز مایع اتاق، تعیین گردیدند.‏