کمیته تخصصی نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان افتتاح شد

کمیته تخصصی نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی محفلی توسط محترمان خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی ‏اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محترم جان آقا صادقی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته نفت و گاز اتاق، محترم عبدالطیف قناویزیان ‏معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات و شمار از بازرگانان و سرمایه گذاران این سکتور در تالار کنفرانس های ‏اتاق افتتاح شد.

محترم خیرالدین مایل احمدی، در سخنرانی افتتاحیه خود در مورد اهمیت نفت و گاز بر اقتصاد کشور به ویژه تأثیرات آن بر روند ‏زندگی عادی مردم صحبت نموده و ابراز امید واری کرد که با افتتاح و فعالیت بیشتر کمیته تخصصی نفت و گاز اتاق، مشکلاتی که فرا ‏راه واردات این سکتور وجود دارد، به خصوص زیان هایی که از بابت ورود قاچاقی گاز بی کیفیت در سرحدات به اقتصاد کشور و ‏زندگی مردم وارد می شود، رفع شده و از این طریق بتواند مصدر خدمت بهتر به بازرگانان سکتور نفت و گاز و مصرف کنندگان ‏کشور گردد.
 ‏
محترم جان آقا صادقی، از مشکلات موجود بر سر راه واردات اهمیت نفت و گاز یادآور شده و تعهد سپرد که این کمیته تمام سعی و ‏تلاش خود را انجام خواهد داد تا بتواند با واردات نفت و گاز با کیفیت و معیاری مصدر خدمت ارزنده به هموطنان شود.

آقای صادقی از برنامه های روی دست این کمیته که در همکاری با ادارات ذیربط حکومت در جهت ایجاد تسهیلات برای وارد کنندگان ‏نفت و گاز انجام خواهد شد به تفصیل صحبت نمود.‏


به همین ترتیب اعضای این کمیته، در رابطه به بهتر شدن وضعیت واردات نفت و گاز با کیفیت و عرضه ی آن به شهروندان کشور ‏صحبت نموده وپیشنهادات و نظریات خود را بیان داشتند.‏