دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با هیات رهبری اتاق ولایت هرات

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان محمد یونس مهمند معاون نخست ‏هیات ‏مدیره، ‏خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات ‏مدیره، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و ‏جان آقا صادقی عضو هیات مدیره با محترمان عبدالطیف قناویزیان معاون اول هیات مدیره اتاق ولایت ‏هرات، سعد خطیبی و شماری از اعضای هیات مدیره اتاق این ولایت ملاقات کرده و در مورد مشکلات ‏شان بحث و تبادل نظر نمودند.‏‏