کمیته تخصصی ناشران و کتاب فروشان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان افتتاح شد

کمیته تخصصی ناشران و کتاب فروشان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی محفلی توسط محترم توکل احمدیار رئیس ‏عمومی اتاق، با حضور داشت محترم شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات ‏عامل و شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور در تالار کنفرانس های اتاق افتتاح شد.

محترم توکل احمدیار، در صحبت های افتتاحیه خود، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را خانه مشترک تمامی تاجران، ‏سرمایه‌گذاران و اعضای سکتور خصوصی توصیف کرده و عده سپرد که هرنوع همکاری لازم را در جهت رشد و توسعه تجارت و  ‏فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی به ویژه در بخش طبع و نشر کشور انجام خواهد داد. وی افزود اتاق همواره تلاش ورزیده است ‏تا تمامی مشکلات بازرگانان و سرمایه گذاران کشور را با ارگانهای ذیربط دولت در میان گذاشته و به منطور حل آن تمامی سعی و ‏تلاش جدی خود را خواهند نمود.

محترم شرین آغا سخی، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان افغانستان را بخشی از جامعه تجاری کشور نامیده افزود: اتاق همیشه تلاش ‏نموده است تا مشکلات و پیشنهادات سکتور خصوصی را از طریق کمیته های تخصصی خویش جمع‌آوری کرده با رهبری دولت و ‏ارگان های ذیربط در میان گذارد. وی به فعالیت های وسیع اتاق طی 90 سال گذشته که در عرصه های مختلف انجام داده است نیز ‏اشاره کرده و از حمایت اتاق در قسمت رشد زیربنا های نشراتی و طباعتی کشور وعده سپرد.

محترم شفیق الله عطایی، از تلاش ها و دستاوردهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همچنان نقش کمیته های مختلف در رشد تجارت و ‏سرمایه گذاری کشور یادآورشده، افزود: امروز یک بخش دیگری از فعالین سکتور خصوصی را در قالب کمیته های تخصصی اتاق ‏افتتاح می نماییم. وی این کمیته های تخصصی را پلی میان سکتورخصوصی و دولت دانسته و به نقش مهم کمیته تخصصی ناشران و ‏کتاب فروشان در تقویت و رشد زیر بنا های علمی و معارف کشور اشاره کرده و از همکاری و حمایت هیات رهبری اتاق در رشد ‏این کمیته اطمینان داد.

محترم سید احمد سعید رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان افغانستان، در سخنانش گفت: طوری که یک جامعه به تقویت ساختار های ‏مادی و اقتصادی نیاز دارد به همان پیمانه به رشد زیر ساختار های معنوی نیز نیازمند است. وی افزود همانگونه اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری، اساس تجارت و اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، کمیته تخصصی ناشران و کتاب فروشان نیز در کنار سایر کمیته 19 ‏گانه اتاق در رشد معنویات جامعه نقش مؤثر خود را ایفا می کند.‏
همچنان در این محفل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان با اهدای لوح تقدیر به محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری افغانستان، از خدمات و همکاری های اتاق سپاس گزاری نمود.

در اخیر این محفل، کمیته تخصصی ناشران و کتاب فروشان، توسط هیات رهبری اتاق افتتاح شده و محترم سید احمد سعید تا زمان ‏برگزاری انتخابات رهبری کمیته تخصصی ناشران و کتاب فروشان، به عنوان رئیس موقت این کمیته تعیین گردید.  ‏