ملاقات معاون تجارتی اتاق با رئیس و شماری از اعضای اتحادیه ساخت و ساز شهر کابل

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم محمد داود ‏پکتیاوال رئیس اتحادیه ساخت و ساز شهر کابل و شماری از اعضای این اتحادیه در تالار کنفرانس های ‏اتاق ملاقات کرده و در مورد مشکلات شان بحث نمودند.

رئیس و اعضای اتحادیه ساخت و ساز شهر کابل از مشکلات و موانعی که فرا راه فعالیت های شان در ‏نواحی مختلف شهر کابل از سوی ارگان های نظارت کننده، مسئولان نواحی و حوزه ها ایجاد می گردد، ‏یادآور شده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.

محترم خیرالدین مایل احمدی، پس از شنیدن مشکلات آنان، تعهد سپرد که اتاق مشکلات شانرا با ارگانهای ‏ذیربط حکومت در میان گذاشته و جهت حل مشکلات شان هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد. وی ‏از رئیس و اعضای اتحادیه ساخت و ساز شهر کابل خواست تا جهت رفع چالش های موجود شان امور ‏خود را در هماهنگی با مسئول ثبت اتحادیه های اتاق تنظیم نمایند. ‏